XUSUSIY SEKTORDАGI TАDBIRKORLIK FАOLIYATIGА BERILАYOTGАN IMKONIYATLАRDАN SАMАRАLI FOYDАLАNISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp24-30

Annotasiya

Bozor iqtisodiyoti erkin tadbirkorlikka, sohibkorlikka asoslangan iqtisodiyotdir. Shuning uchun ham xususiy sektorda tadbirkorlik faoliyatining shakllanishi va rivojlanishi uchun iqtisodiyotda tadbirkorlik muhitini yaxshilashga hamda shu orqali iqtisodiyot tarmoqlarini yanada daromadligini oshirish, aholini ish bilan bandligini yaxshilash, farovonligini yuksaltirishga erishishdir. Bunday ustuvor natijalarga erishishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar xususiy sektorda tadbirkorlikning rivojlanishiga hamda shu asosda, iqtisodiy o‘sishga va milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta’minlashga qaratilgandir.

Kalit so‘zlar:

xususiy sektorda tadbirkorlik iqtisodiy o’sish erkin tadbirkorlik mulkchilik shakllari qoʼshilgan qiymat nazariyasi

Bibliografik manbalar

Braginskiy M.I. (1998) Dogovori s predprinimatelyami po grajdanskomu kodeksu// Pravo i ekonomika.

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni. - https://lex.uz/docs/5841063.

O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi. www.stat.uz.

Qaror (2020) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020- 2030 yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4575-sonli qarori.

Simonenko V.D. (1996) Osnovi predprinimatelstva. Bryansk.

Talan M.V. (2002) Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatelnosti: voprosi teorii, zakonodatelnogo regulirovaniya I sudebnoy praktiki: Dis.…d.yu.n. Kazan.

Tixomirov Yu.А. (1996) Predprinimatel I zakon: Prakticheskoye posobiye. –M.,

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Inobatov, A. (2024). XUSUSIY SEKTORDАGI TАDBIRKORLIK FАOLIYATIGА BERILАYOTGАN IMKONIYATLАRDАN SАMАRАLI FOYDАLАNISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 24–30. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp24-30