Maqola tafsilotlariga qaytish XUSUSIY SEKTORDАGI TАDBIRKORLIK FАOLIYATIGА BERILАYOTGАN IMKONIYATLАRDАN SАMАRАLI FOYDАLАNISH Yuklab olish PDFni yuklab olish