Materiallarni yuborish

Yuborish uchun Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish.

Arizalarni tayyorlash uchun nazorat ro'yxati

Taqdim etish jarayonining bir qismi sifatida mualliflar o'z takliflarining quyidagi barcha bandlarga muvofiqligini tekshirishlari shart, va arizalar ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmagan mualliflarga qaytarilishi mumkin.
  • Этот материал ранее не был опубликован, а также не был представлен для рассмотрения и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для редактора).
  • Файл с материалом представлен в формате документа OpenOffice, Microsoft Word или RTF.
  • Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно.
  • Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 12 пунктов; для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за исключением URL-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа.
  • Текст соответствует стилистическим и библиографческим требованиям, описанным в Руководстве для авторов, которое можно найти на странице «О журнале».

Maqolalar

Standart bo'lim siyosati

Maxfiylik bayonoti

Ushbu jurnal saytiga kiritilgan ismlar va elektron pochta manzillari faqat ushbu jurnalda ko'rsatilgan maqsadlar uchun ishlatiladi va boshqa maqsadlarda yoki boshqa tomonlarga berilmaydi.