O‘ZBEKISTONDA KAMBAG’ALLIKNI KAMAYTIRISHNING IJTIMOIY-IQTISODIY HOLATLARINI BAHOLASH – DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp176-186

Annotasiya

Mazkur maqolada kambag’allik, uning yuzaga kelish sabablari, kambag’allik darajasini aniqlash va O‘zbekiston hukumatiga aholining kambag‘al va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini, shuningdek, iqtisodiy islohotlar natijasida vaqtincha zarar ko‘rganlarni himoya qilish uchun davlat ijtimoiy qo‘llab quvvatlash yuzasidan ilmiy taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar:

kambag’allik qashshoqlik ishsizlik aholi daromadlari ijtimoiy siyosat

Bibliografik manbalar

Abdurahmonov Q.X. (2014) “Mеhnаt iqtisоdiyoti vа sоtsiоlоgiyasi” o’quv qo’llanma. Ikkinchi nashr. –Toshkent -14 bet.

Bezverxi A.I. (2020) "Ijtimoiy munosabatlarning umumiy insonparvarlik xalqaro hamjamiyatning Markaziy va Sharqiy Afrikaning o'ta qashshoqligi uchun javobgarlikni his qilishiga yordam beradi. Bundan tashqari, faravon hayot kechirayotganlar alohida mas'uliyatni his qiladilar ", deb ta'kidlaydi. -178-183 b.

Gelvanovskiy M. (2008) Konkurentosposobnost v mikro- mezo- i makrourovnom izmereniyax // Rossiyskiy ekonomicheskiy jurnal, №3 – S. 66-77.

Ibragimova N.M. (2023) “The Public Efficiency Evaluation of Infrastructure Projects in Conditions of Modern Scientific and Technological Development “// Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences = Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. – № 16 (3). – P. 442-453.

Jumanova R.F. (2008) “Aholi turmush darajasi. ko‘rsatkichlari va uni oshirish yo‘llari”/7 Iqtisod fanlari nomzodi olish uchun diss. avtoreferati. –T. - 11 b.

Maxalina O.M., (2022) “Ijtimoiy davlat har doim odamlarga yordam ko'rsatish uchun javobgardir. Zamonaviy ijtimoiy davlatda fuqarolarga kambag’allik va qashshoqlikdan chiqish imkoniyatlari va qutulish yo’llarini ta’minlash kerak va bu ijtimoiy norma hisoblanadi ”. -56-66.

Melikyan G.G., Kolosova R.P. (2014) Ekonomika truda i sosialno-trudovie otnosheniya. – Moskva, – S.300.

Mirziyoyev Sh.M. (2020) O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvaridagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Xalq so’zi gazetasi”, 2020 yil 25 yanvar

Muxitdinova M.Z. (2023) “Аholi daromadlari va turmush darajasini oshirishning iqtisodiy mexanizmi” mavzusida falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –Toshkent, 21-31 betlar.

Xаshimov P.Z. (2021) “Oʼzbekistondа аholi migrаtsiyasining xususiyatlаri” Iqtisod vа moliya jurnali, 10(57)

Chabanyuk O.V. (2022) Problemy sistemy sotsial'noi zashchity maloimushchikh zhitelei strany i puti ikh resheniya [Problems of the social protection system for low-income residents of the country and ways to solve them]. Vestnik Moskovskogo finansovo-yuridicheskogo universiteta MFYuA [Bulletin of the Moscow Financial and Legal University], 1, pp. 208-213.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xudoyberdiyev, J. (2024). O‘ZBEKISTONDA KAMBAG’ALLIKNI KAMAYTIRISHNING IJTIMOIY-IQTISODIY HOLATLARINI BAHOLASH – DAVLAT SIYOSATI DARAJASIDA. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 176–186. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp176-186