O‘ZBEKISTONDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH HOLATI TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp112-120

Annotasiya

Ushbu maqolada chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligida mamlakat miqyosida mavjud bo‘lgan chorva mollari va iste’mol mahsulotlari, ulardan olinayotgan sut, go‘sht mahsulotlarining viloyatlar bo‘yicha tahlili keltirilgan. Raqamli texnologiyalar davrida chorva mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish respublika iqtisodiyotida makro va mikroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ijobiy ta’siri ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar:

chorvachilik qishloq xo‘jaligi chorva mollari raqamli texnologiyalar statistika qo‘mitasi

Bibliografik manbalar

Amirov Sh.K. (2023) International Scientific and Practical Conference https://samaguni.uz/ O‘ZBEKISTONDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH HOLATI Pages 362-367

Mozammel Hoque (2022) Emerging-issues-in-climate-smart-livestock-production. Biological Tools and Techniques, Pages 473-488.

Philip K. Thornton (2010) “Livestock production: recent trends, future prospects” CGIAR/ESSP Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), International. Livestock Research Institute (ILRI), PO Box 30709, Nairobi 00100, Kenya. Phil. Trans. R. Soc. B 365, Pages 2853–2867.

Qaror (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi O‘zbekiston respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida PQ-120 sonli qarori.

Ruziyeva D.I. (2024) Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. “Mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarishga investitsiyalarni jalb qilishning o‘ziga xos xususiyatlari” www.e-itt.uz Pages 126-134

Schneider F. & Tarawali S. (2021). Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. Sustainable Development Goals and livestock systems. Pages 7-19.

Suvankulov Sh., Abduganiyev Z., Xayitov T., Shodiyev X. (2020). Chorvachilikni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish: darslik - Toshkent: Tafakkur nashriyoti, - 356 b.

Кирсанов Владимир Вячеславович, Мурусидзе Джанико Николаевич, Некрашевич Владимир Федорович, Шевцов Виктор Васильевич, Филонов Роман Федорович (2023) Учебник “Механизация и технология животноводства” Москва Инфра-М 1-585 ст.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ruziyeva, D., & Xaydarova, S. (2024). O‘ZBEKISTONDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISH HOLATI TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 112–120. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp112-120