XALQARO YO‘NALISHLARDA YUKLARNI TASHISHNI TASHKIL ETISHNING TARNSPORT-TERMINAL TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp98-104

Annotasiya

Ushbu maqola xalqaro yuk tashishni tashkil etish muamolarini tahlil qiladi. Ta’kidlanishicha, xalqaro yuk tashishlarda tarnsport-terminal tizimining iqtisodiy ko‘rsatkichlari samaradorligi quyidagi ko‘rsatkichlarga bog‘liq: harakatlanuvchi tarkibni tashkillashtirish va rejalashtirishning zamonaviy usullaridan foydalanish darajasi, shuningdek avtotransport korxonasi ko‘rsatkichlarining o‘sish sur’ati, transport ekpedision va bojxona ombor xizmatlari bozorining kamchiligi, bu borada barcha jahon mamlakatlarida terminal biznesining yirik logistik kompaniyalar va transport taqsimlov markazlariga integratsiyalashuvi jarayoni.

Kalit so‘zlar:

terminal tashishlar yuklarni etkazib berish transport tarmoqlari shakllanish tamoyillari samaradorlik

Bibliografik manbalar

Anderson, R. (2017) Logistics and Economic Development: A Comprehensive Review.Journal of International Trade and Economic Studies, Vol. 28, No. 2. Pages: 87-105

Mirziyoyev Sh. (2022). 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasining 93-maqsadida:

Nosirova J. (2016) O‘zbekistonda logistikaning xizmatining rivojlanishi va istiqbollari. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. TDIU. № 4, 2016 yil. www.iqtisodiyot.uz -2 B.

Park, S. (2019) Infrastructure Development and Logistics Performance: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries. Journal of Transport Economics and Policy, Vol. 42, No. 3. Pages: 165-183

Qaror (2019) Mirziyoyev Sh. “Avtomobil transportda yuklarni xalqaro tashishlarni yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” 2019 yil 7 iyundagi PQ-4353-son qarori.

Qosimov S.H. (2022). Yuklarni tashishni tashkil etish asosida hududlarda terminal texnologiyasini qo ’llash logistik tizimini shakllantirish. экономика и сосиум, (12-1 (103)), sayt: http://www.iupr.ru 214-217.

Qosimov S.H. (2023). Yuklarni tashishda terminal va logistika texnologiyasining hozirgi holati va uning rivojlanishi. экономика и сосиум, (4-1 (107)), 255-258.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Qosimov, S. (2024). XALQARO YO‘NALISHLARDA YUKLARNI TASHISHNI TASHKIL ETISHNING TARNSPORT-TERMINAL TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 98–104. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp98-104