JAHON SAVDO TASHKILOTI VA O‘ZBEKISTON: ISTIQBOL VA TAHLIL

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp82-88

Annotasiya

Mazkur maqolada mamlakatimizning JSTga a’zolik maqomi, undan koʻzlangan maqsadlar bayon qilinadi. Tashkilotga a’zolikdan soʻng yurtimizga keladigan yutuq va kamchiliklar chuqur tahlil qilinadi. Muhokama chogʻida tadqiqotning Oʻzbekistonda mazkur sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ko‘lamini yaxshilash boʻyicha tavsiyalar ham koʻrib chiqiladi.

Kalit so‘zlar:

jahon savdo tashkiloti tariff va notarif toʻsiqlar eksport salohiyati import salohiyati tashqi savdo aylanmasi

Bibliografik manbalar

Harrod R. (1951). The life of John Maynard Keynes. - L.

Ismailova N.S., Dadabayev U.A. (2023). O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lishining o‘ziga xos xususiyatlari. Monografiya. – T.: “Ilm-fan va innovatsiya”, 152 b.

Marrakesh Agreement (1994). The Rules of Origin Agreement 1994, Apr. 15, 1994, Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 p-67.

Mill J. (2011). Principles of Political Economy. ISBN. 9788468628974. -726 p.

Smith A. (1776). The wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell, London.

Vahabov А., Tadjibayeva D.A., Xajibakiyev Sh.X. (2015) Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: darslik /A.V. Vaxabov, D.A. Tadjibayeva, Sh.X. Xajibakiyev. — Toshkent: Baktria press, -286-bet

Кейнс Ж. (1926). Большая советская энциклопедия: в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М.: Советская энциклопедия, 1926—1947.

Минаев А. (2006). Правовое регулирование внешнеторговых сделок юридических лиц. Автореферат на соискание уч. степени канд. юрид. наук М, – С. 8-9.

Олин Б. (2004). Межрегиональная и междuнародная торговля. М.: Дело, 416 с. (англ. Interregiоnаl аnd Internаtiоnаl Trаde, 1933).

Хекшер Э. (2006). Влияние внешней торговли на распределение дохода = The Effect оf Fоreign Trаde оn the Distributiоn оf Incоme (1919) // Вехи экономической мысли. /Под ред. А.П.Киреева. М.:ТЕИС, 154 c.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Po‘latov, X. (2024). JAHON SAVDO TASHKILOTI VA O‘ZBEKISTON: ISTIQBOL VA TAHLIL. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 82–88. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp82-88