ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲАРАКАТИ ТЎҒРИСИДА ҲИСОБОТНИНГ АХБОРОТ БЕРИШДАГИ ЧЕКЛОВЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp449-457

Annotasiya

Халқаро ва миллий стандартларда бевосита ва билвосита усулларда тузиш назарда тутилган “Пул оқимлари тўғрисида ҳисобот” турли ахборот чекловларидан холи эмас. Шунингдек, ушбу ҳисобот кўрсаткичлари маълумотларни пул маблағлари ва пулсиз операциялар ҳисоби учун мўлжалланган кўплаб счётлардан териб олиш йўли билан тўлғазилади. Ҳисоботдаги ахборот чекловлари ва унинг кўрсаткичларини юқоридаги тартибда тўлғазилиши, табиий равишда, инвесторлар, мулкдорлар, корхоналар раҳбарларини пул оқимлари тўғрисида реал ахборотлар билан таъминлашга, мос равишда, тўғри қарорларни қабул қилишларига тўлиқ кафолат бермайди. Айнан шу ҳолатнинг ҳозирги пайтда ҳар бир корхонада мавжудлиги эътиборга олинган ҳолда, мазкур мақолада “Пул оқимлари тўғрисида ҳисоботни шакл ва мазмунан янада такомиллаштириш, шунингдек уни ахборот бериш имкониятларини кенгайтириш йўллари тадқиқ қилинган.

Kalit so‘zlar:

пул маблағлари пул оқимлари операцион фаолият инвестицион фаолият молиявий фаолият пул маблағлари соф ўсиши пул маблағлари соф камайиши ахборот чекловлари ахборот бериш имкониятлари пул маблағлари счётлари халқаро стандартлар миллий стандартлар

Bibliografik manbalar

Каримов А.А. ва бошқалар (2019). Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. –Т.: «Иқтисод-молия», – 624 б;

Ташназаров С.Н. (2019) Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: Олий ўқув юртлари магистратура мутахассисликлари учун дарслик. –Тошкент, – 555 б.

БҲМС (2010) Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига шархлар тўплами.– Т.: Норма,.-527 б.

Уразов К.Б. (2013) Бухгалтерия молиявий ҳисоби. Ўқув қўлланма. – Самарқанд, СамИСИ, - 226 бет.

Уразов К.Б., Пўлатов М.Э. (2020) Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. Т.: Инновацион ривожлантириш нашриёти-матбаа уйи, – 558 б;

Хасанов Б.А., Хашимов А.А. ва бошқалар (2021) Бухгалтерия ҳисоби. Дарслик. – Т.: «Иқтисодиёт дунёси», -992 бет.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Уразов, К., & Самаров, Н. (2024). ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲАРАКАТИ ТЎҒРИСИДА ҲИСОБОТНИНГ АХБОРОТ БЕРИШДАГИ ЧЕКЛОВЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 449–457. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp449-457