АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ МАДАНИЯТ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp317-328

Annotasiya

Акциядорлик жамиятларида корпоратив маданиятни такомиллаштириш йўналишларини аниқлаш учун унинг афзалликлари ва муаммоларига эътибор қаратиш лозим. Самарали корпоратив маданият акциядорлик жамиятлари фаолияти ва узоқ муддатли истиқболларига бевосита таъсир қилади. Бундай маданият акциядорлик жамиятлари муваффақиятининг энг муҳим омилларидан бири бўлиб, рақобатдош устунликни сақлаб туришда муҳим ҳисобланади. Шунингдек, у корхонадаги шахсларнинг ахлоқий фазилатларига, фидойилигига, меҳнат унумдорлигига, жисмоний соғлиғига ва жамоада ишлайдиган одамларнинг ҳиссий фаровонлигига таъсир қилади. Ушбу мақолада акциядорлик жамиятларида учраётган корпоратив маданият муаммолари таҳлил қилинган ва уларга самарали ечимлар топиш йўлларини белгилаб берилган. Ҳамда корпоратив маданиятнинг муҳимлиги ва унинг компания фаолиятидаги ўрни, шунингдек, маданиятнинг иқтисодий кўрсаткичларга таъсири қўриб чиқилган. Муаммолар сифатида корпоратив маданиятнинг етарли даражада шаклланмагани, ходимлар ўртасидаги мулоқотнинг заифлиги, этика ва қадриятларга риоя қилинмаслиги каби жиҳатлар таҳлил қилинган. Ечимлар сифатида эса корпоратив маданиятни шакллантиришда стратегик ёндашувлар, мунтазам таълим ва тарбия дастурлари, очиқ мулоқот ва ишонч муҳитини яратиш, шунингдек, этика кодексларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш таклиф қилинган. Тадқиқот акциядорлик жамиятлари учун корпоратив маданиятни яхшилаш ва самарали бошқариш бўйича амалий тавсияларни беради.

Kalit so‘zlar:

корпоратив маданият корпоратив бошқарув ходимнинг қониқиши компания миссияси ташкилий хулқ

Bibliografik manbalar

Deal T. E. and Kennedy, A. A. (1982, 2000) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, Harmondsworth, Penguin Books, 1982; reissue Perseus Books; 2000. P.17-40

Sadikova M.A., Аkramova N.I., va b. (2023) The transformation of organizational culture to corporate culture in joint stock companies. International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” (CONMECHYDRO - 2023) doi:10.1051/e3sconf/202340103055. E3S Web of Conferences.

Yablonskene А. (2006). Corporate culture of the modern university. University Management: Practice and Analysis; (2):7-25.

Аkramova N.I. (2023)Theoretical principles of formation of corporate culture of joint stock companies. Scientific discussion (Praha, Czech Republic) ISSN 3041-4245, 50-53 p, VOL 1, No 73, Index Copernicus (12).

Акрамова Н.И. (2022). Акциядорлик жамиятлари кузатув кенгаши фаолиятида мустақил директорлар ролини ошириш масалалари. “Иқтисодиёт ва таълим” илмий-электрон журнали. 4/2022; 2022-08-31.

Акрамова Н.И. (2022). Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини татбиқ этиш ва ривожлантириш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий-электрон журнали. 3 /2022 may, iyun (№ 0005 9).

Акрамова Н.И. (2023) Акциядорлик жамиятларида корпоратив маданиятни самарали бошқаришнинг мақсади, вазифалари ва тамойиллари. “Иқтисодиёт ва таълим” илмий-электрон журнали. 2023-yil 1-son. (08.00.00 № 11)

Акрамова Н.И. (2023). Акциядорлик жамиятларида корпоратив маданиятнинг шаклланиш зарурлиги. // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар (Economics and Innovative Technologies), 2023-й. https://orcid.org/0000-0002-6986-6748 DOI: https://doi.org/ 10.55439/EIT/vol11_iss1/a20. (08.00.00 № 10)

Рычкова А.А. (2015) Корпоративная культура современной компании. Генезис и тенденции развития. Казань, ISBN: 978-5-9906219-9-2, издательство: Array Литагент «Бук».305с.

Смирнов Э. А. (2008) Основы теории организации М.: ЮНИТИ, 211 с.

Спивак В.А. (2001) Корпоративная культура. - СПб.: Питер, - 345с.

Шейн Э. (2011) Корпоративная культура и лидерство. – СПб: Питер, 248 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Карлибаева, Р., & Акрамова, Н. (2024). АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ МАДАНИЯТ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 317–328. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp317-328