O‘ZBEKISTON ENERGETIKA SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN ULARNING BOSHQARUV HISOBI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp253-258

Annotasiya

Maqola O‘zbekiston energetika tarmog‘i kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish uchun boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish yo‘llarini aniqlashga bag‘ishlangan. Buning uchun O‘zbekistonda taqdim etilayotgan elektr energetikasi resurslarining mavjudligi va sifati Jahon bankining 2003-2020 yillardagi statistikasi asosida adabiyotlar sharhida keltirilgan manbalarga asoslanib, regressiyon tahlili o‘tkazilgan va natijada O‘zbekiston energetika tarmog‘i kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv samaradorligiga eng katta ijobiy ta’sir ko‘rsatadigan boshqaruv hisobining asosiy ko‘rsatkichlari aniqlangan. O‘zbekistonda energetika sohasi kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish uchun boshqaruv hisobi metodologiyasini takomillashtirish bo‘yicha mualliflik tavsiyalari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar:

boshqaruv hisobi metodologiyasi energetika sohasi kompaniyalari O‘zbekiston moliyaviy menejment samaradorligi elektr energiyasi resurslari

Bibliografik manbalar

Boronov B. (2020) Improvement of investment accounting in Uzbekistan // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – № 12(6). –С. 1069–1079. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I6/S20201133

Burkhanov, A.U., Tursunov, B., Uktamov, K., Usmonov, B. (2022) Econometric analysis of factors affecting economic stability of chemical industry enterprises in digital era: in case of Uzbekistan // ACM International Conference Proceeding Series. – С. 484–490.

Dusmuratov, R.D., Boltaev, A.S. (2021) Improving the representation of tax issues in the accounting policy of public organizations in Uzbekistan // E3S Web of Conferences. – №258. – С. 05041. DOI: 10.1051/e3sconf/202125805041

Ergasheva, S.T., Mannapova, R.A. & Yuldashev, E.I. (2021) Accounting-A system for managing economic information in agriculture // New Institutions for Socio-Economic Development: The Change of Paradigm from Rationality and Stability to Responsibility and Dynamism. – С. 173-181. DOI: 10.1515/9783110699869-018

Inamov, A., Avilova, N., Norbaeva, D., ...Idirova, M., Vakhobov, J. (2021). Application of GIS technologies in quality management of land accounting in Uzbekistan. E3S Web of Conferences. – 2021. – №258. – С. 03014. DOI: 10.1051/e3sconf/202125803014

Karbekova, A.B., Мakhkamova, S.G., Inkova, N.A., Pakhomova, O.K. (2023) Automation based on datasets and ai of corporate accounting and sustainability reporting in quality management in industry 4.0 // Proceedings on Engineering Sciences. – №5(S2). – С. 265-278, 2023. DOI: 10.24874/PES.SI.02.007

Olimovich, K.R. & Rasulovna, K.F., (2022) Influencing Factors on Changes in Accounting Policies // Res Militaris. – №12(2). – С. 125-134.

Salahodjaev, R., Djalilov, B., Kobiljonov, I., Otajonov, S. & Kasimova, N., (2023) Industrialization and CO2 Emissions: Accounting for the role of Renewable Energy in OIC Member States // International Journal of Energy Economics and Policy. – №13(5). – С. 37-43, 2023. DOI: 10.32479/ijeep.12544

Shaazizov, F. (2023) Accounting for the energy efficiency of the operation of pumping equipment in the monitoring system of large pumping stations of the Republic of Uzbekistan // E3S Web of Conferences. – №410. – С. 05010. DOI: 10.1051/e3sconf/202341005010

Tulakhodjaeva, M., Khodjaeva, M. (2021) Features of digitalization and ensuring transparency of accounting and audit in Uzbekistan // ACM International Conference Proceeding Series. –С. 651–654. DOI: 10.1145/3508072.3508201

Электронный ресурс (2024) Ease of doing business in Uzbekistan [Электронный ресурс]. – World Bank. – Режим доступа: https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/uzbekistan (дата обращения: 20.03.2024 г.).

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Glazova, M. (2024). O‘ZBEKISTON ENERGETIKA SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN ULARNING BOSHQARUV HISOBI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 253–258. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp253-258