RAQAMLI IQTISODIYOT ASOSLARI VA O’ZBEKISTONNING USHBU SOHADAGI USTUVOR YO’NALISHLARI

Mualliflar

  • Baxtiyor Ma’murov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp263-266

Annotasiya

Jahonda yuz berayotgan global iqtisodiy o’zgarishlar va raqobat borasidagi jiddiy kurashlar milliy korxonalarning samaradorligi, moliyaviy holati, ularning salohiyati va rivojlantirish borasidagi masalalarni o’ta muhim, hal etilishi zarur bo’lgan muammolardan biri ekanligini ko’rsatmoqda

Bibliografik manbalar

Gary Pillar (2021) Digital Transformation and Its Impact on Industries.

Домакур, О., & Маъмуров, Б. (2023). Влияние процесса цифровой трансформации на развитие постиндустриального общества. Nashrlar, 1(2), 497–501. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/419

Кадиров, А., Ахмедиева, А., & Маъмуров, Б. (2023). Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўналишлари. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 183–190. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp183-190

Князев В.А. (2020) Цифровая экономика: теоретические аспекты и практика реализации в России. М.: НИУ ВШЭ.

Маъмуров Б.Х. (2016) Государственная поддержка инновационной активности системы предпринимательства //Технологии информационного общества. – С. 318-319.

Маъмуров Б.Х. (2020) Цифровая трансформация в экономике Узбекистана //Big Data and Advanced Analytics. – №. 6-2. – С. 181-187.

Маъмуров, Б. (2020). Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришнинг концептуал асослари ва хориж тажрибаси. Economics and Education, (4), 38–43. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss4/a41

Маъмуров, Б. (2023). Ҳудудларда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш стратегияси ва истиқболлари. Nashrlar, 1(1), 326–329. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp326-329

Маъмуров, Б. Х. Цифровая трансформация в экономике Узбекистана / Б. Х. Маъмуров // BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 мая 2020 года: в 3 ч. Ч. 2 / редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск : Бестпринт, 2020. – C. 181–187.

Маъмуров, Б., & Мирзаахмедов, Н. (2023). Уникальные черты, характерные для процесса цифровой трансформации экономики региона. Издания, 1(2), 327–330. извлечено от https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/440

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ma’murov, B. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOT ASOSLARI VA O’ZBEKISTONNING USHBU SOHADAGI USTUVOR YO’NALISHLARI. Nashrlar, 2(D), 263–266. https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp263-266