Irgasheva, G. “ISLOM IQTISODIYOTIDA INVESTITSIYALAR: ULARNING TASHKILIY VA BOSHQARUV TIZIMI HAMDA AMALDA QO’LLASH TAMOYILLARI”. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, vol. 2, no. 1, Jan. 2024, pp. 34-43, doi:10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp34-43.