[1]
G. Irgasheva, “ISLOM IQTISODIYOTIDA INVESTITSIYALAR: ULARNING TASHKILIY VA BOSHQARUV TIZIMI HAMDA AMALDA QO’LLASH TAMOYILLARI”, EITT, vol. 2, no. 1, pp. 34–43, Jan. 2024.