[1]
N. Shanazarova, “AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA FOYDANING SHAKLLANISHI VA ISHLAB CHIQARISHNING RENTABELLIGI”, EITT, vol. 1, no. 7, pp. 146–150, Nov. 2023.