Shanazarova, N. (2023). AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA FOYDANING SHAKLLANISHI VA ISHLAB CHIQARISHNING RENTABELLIGI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 146–150. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp146-150