PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERIDA AGROKONSALTING XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp75-81

Annotasiya

Maqolada paxta-to‘qimachilik klasterlarida mahalliy darajada dehqonchilik, chorvachilik va bog‘dorchilik yo‘nalishlarida konsalting xizmatlari ko‘rsatish va tajribalar benchmarkingini yo‘lga qo‘yish, qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqarishining mahalliy xususiyatlarini hisobga olgan holda samaradorlikni ham oshirish maqsadida ilg‘or bilimlarni ishlab chiqarishga joriy etishni ko‘zda tutuvchi agrokonsalting xizmatlarini ko‘rsatish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

paxta-to‘qimachilik klasteri fermer xo‘jaligi dehqon xo‘jaligi chorvachilik tajribalar benchmarkingi

Bibliografik manbalar

Bergamaschi, M. (2012). Agrishow: palco para a agricultura paulista. Agroanalysis FGV Magazine, 32(6): 40-45.

Ibragimov Gʻ.A. (2023). Agroxizmat korxonalari va fermer xoʻjaliklari oʻrtasidagi iqtisodiy munosabatlar samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Berdaq nomidagi QDU, Nukus – 60 b.

Tamuliene, Vilma & Raupeliene, Asta & Kazlauskiene, Egle. (2017). Farmers’ Preferences Selecting Agricultural Consulting Services. Montenegrin Journal of Economics. 13. 79-87. 10.14254/1800-5845/2017.13-4.6.

Азизкулов Б.Х. (2019) Пахтачиликда агротехник тадбирлар иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари. 08.00.04 - Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТИҚХММИ. Тошкент, –56 б.

Алиев Я.И. (2018). Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, агроресурслар ва агрохизматлар бозорларини ривожлантиришнинг илмий-амалий асосларини такомиллаштириш. 08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти Иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати, ТИҚХММИ. Тошкент, –81 б.

Демишкевич, Г.М. (2009) Формирование и развитие системы сельскохозяйственного консультирования [Текст] / Г.М. Демишкевич. – М.: ФГУ РЦСК, – 296 с.

Мицкевича А., Фрайдина М. (1999) Консультации в сфере агробизнеса: учебное пособие [Текст] / под ред. А. Мицкевича и М. Фрайдина. – Щецин-Горки, – 95 с.

Топилдиев, С. (2023). АГРАР СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎЛЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 294–300. https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/76

Фармон (2023) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида эркин бозор муносабатларини янада ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони, 12.12.2023 йилдаги ПФ-205-сон

Хайдаров, И. (2024). Пахта-тўқимачилик кластерларида экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтиришда диверсификациялаш стратегиясини қўллаш самарадорлиги. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 661–664. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp661-664

Холиқова Р.С. (2022) Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини кластер асосида ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари. 08.00.03-Саноат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТТУ. Тошкент, –59 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Kudratova, I. (2024). PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERIDA AGROKONSALTING XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 75–81. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp75-81