RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI VA RAQAMLI AKTIVLARNING MOHIYATI

Mualliflar

  • Shamshinur Yakubova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp84-92

Annotasiya

Maqolada raqamli aktivlarning mohiyati va ularning turlari, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishdagi roli o‘rganiladi, raqamli aktivlarni muomalaga kiritish bilan bog‘liq asosiy afzalliklar va xavflar tahlil qilinadi, iqtisodiyotni yanada raqamlashtirish sharoitida bank tizimini samarali rivojlantirish bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar:

raqamli aktivlar raqamli texnologiyalar blokcheyn raqamli valyuta token

Bibliografik manbalar

Власов А. В. (2022) Обзор понятий технологий распределенных реестров и цифровых активов в целях гармонизации их общего применения // Russian Journal of Economics and Law.. Т. 16, № 4, стр. 745-761

Кудь А. А. (2019) Обоснование понятия «цифровой актив»: экономико-правовой аспект // Doi 10.26697/ijes.2019.1.06

Лосева О.В. (2021) Цифровые активы: экономический, юридический и технологический контексты // DOI: 10.24412/2072-4098-2021-11-42-51

Моради Н.П. Сани. (2022) Цифровые финансовые инструменты: понятие и виды в условиях цифрового развития. July 2022 Conference: Международная научно-практическая конференция "Бизнес. Образование. Экономика" At: Minsk.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yakubova, S. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI VA RAQAMLI AKTIVLARNING MOHIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 84–92. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp84-92