SOLIQQA TORTISH SOHASINI TARTIBGA SOLISHDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Mualliflar

  • Sadokat Xalikchayeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp62-72

Annotasiya

Ushbu maqolada respublikamiz soliq tizimida mavjud soliq turlari va ularning soliq bazasini aniqlash tartibining metadologiyasi, xususiyatlari, qoidalari haqida, shuningdek bu metodlarga ta’sir etuvchi omillar va dastaklar xususida ma’lumotlar keltirilgan. Qolaversa, jahon soliq tizimida soliq bazasini aniqlash tartiblarining umumiy usullari va qoidalari ham yoritilgan bo’lib, soliqqa tortish sohasida uni tartibga soluvchi umumiy jihatlari haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar:

soliqlar soliq tizimi soliq siyosati foyda daromad

Bibliografik manbalar

Artur Laffer (2008) "The End of Prosperity: How Higher Taxes Will Doom the Economy-If We Let It Happen", Stephen Moore and Peter J. Tanous.

Auerbach A.J., Feldstein M. (2002) Handbook of Public Economics 1st Edition - October 21,. Editors: Hardback ISBN: 9780444823151 Bird R. M., Zolt E. M. (2005) The limited role of the personal income tax in developing countries //Journal of Asian Economics. – Т. 16. – №. 6. – С. 928-946. Hines Jr J. R. (2008) Reconsidering the taxation of foreign income //Tax L. Rev. – Т. 62. – С. 269.

Jo’raev A.S., Kuziyeva N.R. (2005) MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI SOLIQ TIZIMI O’QUV QO’LLANMA Toshkent.

Jo’rayev A., Shirinov S. (2015) Soliq statistikasi va prognozi: O’quv qo’llanma/ O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi; –T.: “IQTISOD-MOLIYA”, –392 b. Keen M. (1993) The welfare economics of tax co-ordination in the European Community: A survey //Fiscal Studies. – Т. 14. – №. 2. – С. 15-36.

Shamsutdinov F.Sh., Shamsutdinova Sh.F. (2011) Chet mamlakatlar soliq tizimi. (Darslik). –T.: «Fan va texnologiya», 508 bet. ISBN 978-9943-10-553-9. Slemrod J. (2007) Cheating ourselves: The economics of tax evasion //Journal of Economic perspectives. – Т. 21. – №. 1. – С. 25-48. Sørensen P. B. (2010) Dual income taxes: a Nordic tax system //Tax reform in open economies: international and country perspectives, Cheltenham, Edward Elgar. – С. 78-108.

Thomas Piketty (2017) “Capital in the Twenty-First Century” – August 14, by Thomas Piketty (Author), Arthur Goldhammer (Translator).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xalikchayeva, S. (2023). SOLIQQA TORTISH SOHASINI TARTIBGA SOLISHDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 62–72. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp62-72