MAMLAKATIMIZDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISLOM MOLIYASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Mualliflar

  • Dadajon Xabibullayev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp54-61

Annotasiya

Maqolada mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlikka erishish va isloxotlarni yaxshilash jarayonida islom moliyasining iqtisodiy o’zgarishlarga ta’siri o’rganilgan. Shu bilan birgalikda islomiy moliyaning zamonaviy iqtisodiyot tuzilmasi, tizimlari va faoliyatidagi sezilarli va keng qamrovli oʻzgarishlarga olib kelishi, bu esa mahsulot ishlab chiqarish, raqobatbardoshlik va umumiy iqtisodiy farovonlikning barqaror yaxshilanishiga sabab bo’luvchi eng muxim omillardan biri sifatida muallif tomonidan o’z qarashlari bayon etilgan. Ushbu qarashlarni mamlakatlar va yillar kesimida bayon etilgan statistik ma’lumotlar asosida muallif yanada mustaxkamlagan.

Kalit so‘zlar:

islom iqtisodiyoti dualistik moliya tizimi islomiy moliya moliyaviy inklyuziya islomiy moliya maxsulotlari islomiy bank

Bibliografik manbalar

Baydaulet E.A. (2019) Islomiy moliya asoslari. –T.: (O’zbekiston).

Haydarov O‘.A. (2022) Respublikamiz Tijorat Banklarida Islom moliya tizimidan foydalanishni takomillashtirish. Iqtisod va Moliya.

Husan Hasanov: (2017) Ahloqiy (islomiy) moliyalashtirish tizimi innovasion moliyalashtirish vostiasi sifatida (O‘zbekiston va MDH misolida) Ethical (Islamic) Financing as an Instrument of Innovative Financin

IFDI (2022) Islamic Finance Development Report 2022: Embracing change. The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector and Refinitiv. p 30

Imamnazarov J.M. (2023) Islom moliya tizimi imkoniyatlаridаn Oʼzbekiston iqtisodiyotidа foydаlаnishning nаzаriy аsoslаrini tаkomillаshtirish. Iqtisodiyot fanlari boʼyicha falsafa doktori (PhD) avtoreferati. -T.: TDIU.

Taner SEKMEN: (2021) Islamic Banking and Economic Growth in the Dual Banking System. Optimum Journal of Economics and Management Sciences,

Usmani Muhammad Taqi – (1998): Title: "An Introduction to Islamic Finance"

Usmani Muhammad Taqi – (2002): Title: "Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues"

Xabibullayev D.R. (2023) O’zbekistonda dualistik moliya tizimini shakillantirishda islom moliyaviy munosabatlarining ahamiyati. "Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi II respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami. 5-aprel 412 b

Аброров С.З. (2020), Ўзбекистонда сукук –исломий қимматли қоғозларни жорий этиш истиқболлари. 08.00.07-Молия, пул муомиласи ва кредит PhD илмий даражаси диссертацияси /ТДИУ Т;

Аброров, С. (2021) Ислом молияси: Ўзбекистон учун янги имкониятлар. Экономика и образование

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xabibullayev, D. (2023). MAMLAKATIMIZDA IQTISODIY BARQARORLIKKA ERISHISHDA ISLOM MOLIYASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 54–61. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp54-61