ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH YO‘LLARI VA MUAMMOLARI

Mualliflar

  • Dilafruz Sodiqova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp49-53

Annotasiya

Elektron tijorat odatda o`zining qulaylik belgisi bilan bugungi iqtisodiyotda tasvirlanadi, ammo rivojlanayotgan davlatlar uchun bunda qator kamchiliklar mavjud. Rivojlanayotgan mamlakatlarda elektron tijoratni qabul qilish darajasi turli mamlakatlarda sezilarli darajada farq qiladi. Bular, birinchi navbatda, elektron tijoratni rivojlantirish imkonini beruvchi jismoniy, moliyaviy va huquqiy infratuzilmaning yetishmasligini o'z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar:

elektron tijorat elektron tijorat bozori telekommunikatsiya texnologiyalari internet xarajatlarni kamaytirish

Bibliografik manbalar

Abiad A., Arao R. M., Dagli S. (2020) The economic impact of the COVID-19 outbreak on developing Asia.

Bhatti, A., Akram, H., Basit, H.M., Khan, A.U., Raza, S.M., & Naqvi, M.B. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2), 1449-1452.

Davidson, E. A., de Araújo, A. C., Artaxo, P., Balch, J. K., Brown, I. F., C. Bustamante, M. M., ... & Wofsy, S. C. (2012). The Amazon basin in transition. Nature, 481(7381), 321-328.

Davy, A.O., Rebyazina, V.A., & Smirnova, M.M. (2019). Limiting and Driving Factors of E-commerce Market Development in Russia: Evidence from an Empirical Research. In Annual Gsom Emerging Markets Conference 2019 (pp. 257-261).

Grabner-Kraeuter S. (2002) The role of consumers' trust in online-shopping //Journal of business ethics. –Т. 39. –С. 43-50.

Lee M. K. O., Turban E. (2001) A trust model for consumer internet shopping //International Journal of electronic commerce. –Т. 6. –№. 1. –С. 75-91.

Luo S., Choi T.M. (2022) E‐commerce supply chains with considerations of cyber‐security: Should governments play a role? //Production and Operations Management.

McKnight D.H., Chervany N.L. (2001) What trust means in e-commerce customer relationships: An interdisciplinary conceptual typology //International journal of electronic commerce. –Т. 6. –№. 2. –С. 35-59.

McKnight D.H., Cummings L.L., Chervany N.L. (1998) Initial trust formation in new organizational relationships //Academy of Management review. –Т. 23. –№. 3. –С. 473-490.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Sodiqova, D. (2023). ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH YO‘LLARI VA MUAMMOLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 49–53. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp49-53