AHOLINING FAROVONLIGINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI

Mualliflar

  • Gulnora Shadiyeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp33-37

Annotasiya

Maqolada respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarning hozirgi bosqichida iqtisodiyotni liberallashtirish, mamlakatni modernizatsiya qilish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash evaziga uzluksiz iqtisodiy o‘sishga erishish bo‘yicha dolzarb vazifalar belgilab berilgan. Bu, o‘z navbatida, iqtisodiyotda – bozor iqtisodiyotida erishilayotgan yutuqlarning asosi bo‘lib, mulkchilik shakllarining takomillashuvi, iqtisodiyotdagi keskin tarkibiy o‘zgarishlar, shaxsiy ishlar va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi ham aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so‘zlar:

makroiqtisodiy barqarorlik ta'minlanmagan kredit iqtisodiyotni liberallashtirish mamlakatni modernizatsiya qilish shaxsiy biznes

Bibliografik manbalar

Abdurahmonov Kh. Kh., Arabov N. U., Kholmukhamedov M.M. (2014) Population income and quality of life. Study guide. T.: "Boston of Thought". 242 p.

Abdurakhmanov K.Kh., Bekmurodov A.Sh. (2013) Human development. Textbook. - T.: "Science and technology", - 207 p.

Law (2020) Law of the Republic of Uzbekistan "On Education". September 23. https://lex.uz/docs/5013007 O‘lmasov A. Vahobov A. (1998) Family economy. Tashkent - "Mehnat".

Pardaev M.Q., Oltaev Sh., Pardaeva O.M., Tagirova N.B. (2018) Entrepreneurship is an opportunity for self-employment in every family. Practical advice. Samarkand, SamISI, – 240 pages

Shodieva G.M. (2006) Improving the well-being of the household: problems and their solutions //Monograph, –T.: Fan.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shadiyeva, G. (2023). AHOLINING FAROVONLIGINI OSHIRISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING AHAMIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 33–37. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp33-37