JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG‘INING O‘ZBEKISTON RESPUBLIKA BUDJETIDAGI SALMOG‘I

Mualliflar

  • Feruz Hakimov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp13-19

Annotasiya

Maqolada O‘zbekiston Respublikasi soliq tizimi, soliq qonunchiligiga kiritilgan o‘zgatirishlar ko‘rsatib o‘tilgan. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i, uning 2022-2023-yillardagi o‘zgarish ko‘rsatkichlari muallif tomonidan o‘rganilgan. Xorijiy mamalakatlar soliq tizimi bilan iqtisodiy-tahliliy taqqoslash yo‘llari yoritib berilgan

Kalit so‘zlar:

rezident mulkiy daromadlar moddiy naf davlat budjeti soliq tizimi daromad solig‘i

Bibliografik manbalar

Hartman D.A. (2002). “Does progressive taxation redistribute income?” IPI Policy Report. [On-line]. 162, pp.1-12. Available: https://www.ipi.org/docLib/PR162-Hartman-Redistribution.pdfOpenElement.pdf [May 21, 2020].

Liu, H., Chen, LP va Xu, JB (2015) Iste'molchilarning xulq-atvoriga soliq solishning ta'siri. Davlat moliyasi va soliq forumi, 3, 22-27.

Weller C.E. and Rao M. (2010) “Progressive tax policy and economic stability.” Journal of Economic Issues. [On-line]. 44(3), pp. 629-659. Available: https://www.jstor.org/stable/20778707 [May 21, 2020].

Еременко Е.А. (2019) Концепция справедливости в налогообложении и ее влияние на совершенствование национальной налоговой системы: дис. канд. экон. наук: 00.10. – М., 2018. – 165 с. Фактические поступления по налогам и платежам в государственный бюджет за 2005-2018 гг. Официальный интернет-ресурс КГД МФ РК. [Электронный ресурс] URL: http://kgd.gov.kz/ru /content/fakticheskie-postupleniya-po-nalogam-i-platezham-v-gosudarstvennyy-byudzhet-za-2002-2018-gg (дата обращения: 30.09.2019 г.)

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Hakimov, F. (2023). JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG‘INING O‘ZBEKISTON RESPUBLIKA BUDJETIDAGI SALMOG‘I. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 13–19. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp13-19