Maqola tafsilotlariga qaytish PAҚAМЛИ ИҚТИСOДИЁТ ШAPOИТИДA XИЗМAТ КЎPСAТИШ СOҲAСИНИ PИВOЖЛAНТИPИШНИНГ ИСТИҚБOЛЛAPИ Yuklab olish PDFni yuklab olish