O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp618-624

Annotasiya

O'zbekistonda xususiy va kichik tadbirkorlik jadal rivojlanmoqda. Mahalliy
tadbirkorlar va investorlar uchun bir qator qulay huquqiy va iqtisodiy sharoitlar yaratilgan. Milliy
iqtisodiyotda liberallashtirish jarayoni davom etmoqda, bu iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishiga
ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Muvaffaqiyatli iqtisodiy rivojlanish aholi farovonligini oshirish uchun
zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Biznes muhitini yanada takomillashtirish va yaxshilash hamda
tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Maqolada xususiy
tadbirkorlikning holati va rivojlanish istiqbollarini tahlil qilish natijalari keltirilgan. Xususiy
sektorni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari ham tahlil qilindi

Kalit so‘zlar:

kichik tadbirkorlik iqtisodiyot tarmoqlari biznes muhiti aholi bandligi mikrofirmalar fermer xo'jaliklari dehqon hazyaliklari mintaqaviy rivojlanish kichik tadbirkorlik subyektlari

Bibliografik manbalar

Закон (2020) Закон Республики Узбекистан, от 07.01.2020 г. № ЗРУ-601

Мирзиёев Ш.М. (2017) Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. – Ташкент: Узбекистан, – С. 39.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tuganbekova, N. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘NALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 618–624. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp618-624