IT-TASHKILOTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI ANIQ KEYS MISOLIDA ISHLAB CHIQISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp494-500

Annotasiya

Ushbu maqolada IT-tashkilotlarida innovatsion faoliyatni boshqarish
mexanizmlarini takomillashtirishga bag'ishlangan, tadqiqotlar xulosalari sifatida aniq keys
keltirilgan. Maqolada yangi texnologiyalar va boshqaruv amaliyotlarini integratsiyalashda
tashkilotlar duch keladishi mumkin bo'lgan muammolar taxlil etilgan va strategik rejalashtirish, ishni
modullashtirish, tashqi resurslardan foydalanish, hamkorlik va hujjatlarni ishlab chiqish kabi
kompleks yondashuvning muhimligini ko'rsatib o'tilgan. Muallif tomonidan innovatsiyalarni
boshqarishni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan, muvaffaqiyatli innovatsiyalar uchun
tashkilotda madaniy o'zgarishlar zarurligini ta'kidlangan

Kalit so‘zlar:

innovatsiyalarni boshqarish IT tashkilotlari strategik rejalashtirish mexanizmlar madaniy o'zgarishlar

Bibliografik manbalar

Adamides, E., & Karacapilidis, N. (2006). Information technology support for the knowledge and social processes of innovation management. Technovation, 26, 50-59.

Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). Innovation Management Measurement: A Review. Corporate Finance: Valuation.

Alaranta, M., & Jarvenpaa, S. (2010). Changing IT Providers in Public Sector Outsourcing: Managing the Loss of Experiential Knowledge. 2010 43rd Hawaii International Conference on System Sciences.

Anderson, N., Potočnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and Creativity in Organizations. Journal of Management, 40, 1297-1333.

Cummings, L. L., & O'Connell, M. J. (1978). Organizational innovation: A model and needed research. Journal of Business Research, 6, 33-50.

De Plessis, M. (2007). The role of knowledge management in innovation. J. Knowl. Manag. 11, 20-29.

Kavadias, S., & Hutchison-Krupat, J. (2020). A Framework for Managing Innovation. SSRN Electronic Journal.

Mumford, M. (2000). Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation. Human Resource Management Review, 10, 313-351. Ссылка

Tkalich, D. K., & Iakovenko, V. S. (2022). The Features of the Mechanism for Management of Innovative Processes of Enterprise. Business Inform.

Ye, C., Jha, S., & Desouza, K. (2015). Communicating the Business Value of Innovation. International Journal of Innovation Science, 7, 1-11.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Musadjanova, N. (2024). IT-TASHKILOTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI ANIQ KEYS MISOLIDA ISHLAB CHIQISH . Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 494–500. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp494-500