ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ 2017-2023 ЙИЛЛАРДА РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp472-478

Annotasiya

Ушбу мақолада мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар,
уларнинг иқтисодиётга таъсири, 2023 йилда Ўзбекистон Республикасининг ялпи ички
маҳсулоти (ЯИМ), аҳоли жон бошига ҳисобланган ЯИМ ва унинг ўртача йиллик ўсиши,
иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат, охирги етти йилда ЯИМ
ўсиш суръатлари ҳамда қурилиш, хизматлар соҳаси, саноат тармоғи ҳамда қишлоқ,
ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг ЯИМ ўсишига таъсири таҳлил қилинган

Kalit so‘zlar:

ЯИМ аҳоли жон бошига ҳисобланган ЯИМ ўсиш иқтисодиёт тармоқлари ялпи қўшилган қиймат қурилиш хизматлар саноат қишлоқ ўрмон ва балиқчилик хўжалиги

Bibliografik manbalar

Бегалов Б., Мамаджанов А. (2023) “Ўзбекистонда миллий ҳисоблар тизимини халқаро услубиётларга мувофиқлаштириш”, 1(15)-сон, statmirror.uz.

Кулагина Г.Д. (1997) Национальное счётоводство: Учебник. Под. ред. Г.Д.Кулагина. М.: Финансы и статистика, с. 636.

Мамаджанов А. (2023) “Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланиш тенденциялари таҳлили”, Статистика тизимини ривожлантиришнинг миллий стратeгияси: назария ва амалиёт мавзусида халқаро илмий-амалий конфeренция материаллари тўплами, Тошкент Молия институти, 2023 йил 19 октябрь.

Набихўжаев А.А. (1993) Миллий ҳисоблар тизмаси нима? // Ҳаёт ва иқтисод, №6– сон, 14–15 б.

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.

Хансен Э. (1959) Экономические циклы и национальный доход. М.: Иностранная литература, с.168.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Мамаджанов, А. (2024). ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ 2017-2023 ЙИЛЛАРДА РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 472–478. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp472-478