СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp419-426

Annotasiya

Мазкур мақолада суғурта компанияларини миллий иқтисодиётни
ривожлантиришдаги аҳамияти баён этилган. Сўнгги йилларда суғурта компаниялари
томонидан амалга оширилган суғурта операцияларига доир амалий маълумотлар
таҳлил қилинган. Хорижий давлатлар амалиётида суғурта компаниялари томонидан
инвестицион фаолиятни ишлаб чиқишнинг устувор йўналишлари тадқиқ этилган.
Суғурта компаниялари фаолиятини такомиллаштиришга доир хулоса ва таклифлар
шакллантирилган.

Kalit so‘zlar:

суғурта компания инвестицион фаолият молиявий барқарорлик капитал молиявий стратегия инқироз самарадорлик молиявий инструментлар корпоратив бошқарув суғурта мукофоти

Bibliografik manbalar

Ernst & Young. (2014). Second annual business risk report - insurance / Oxford Analytical / P. 4. (murojat sanasi 2019 yil 12 mart)

Kambiz Shahroodi, Soroush Avakh Darestani, Samaneh Soltani, Adeleh Eisazadeh Saravani. (2024) Developing strategies to retain organizational insurers using a clustering technique: Evidence from the insurance industry//Technological Forecasting and Social Change, Volume 201, 123217, ISSN 0040-1625, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162524000131

Закирходжаева Ш.А. (2015) Суғурта ташкилотлари ва тижорат банклариинг ҳамкорлик йўналишларини ривожлантириш истиқболлари//Иқтисод ва молия, 3.

Камилова С.М. (2023) Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда суғурта компанияларининг тутган ўрни//Иқтисодиёт ва таълим. 1-сон.

Қарор (2019) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 4412-сонли қарори.

Қулдошев Қ.М. (2017) “Ўзаро суғуртанинг пайдо бўлиши ва ривожланиши, Ўзбекистонда уни жорий этишнинг афзалликлари” “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6 сон.

Сербиновский Б.Ю. (2012) Страховое дело. – М. “Феникс”, с.7.

Шеннаев X.M., Очилов И.К., Кенжаев И.Ғ., Ширинов С.Э. (2014) Суғурта иши. – T.: «Iqtisod-Moliya».

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Исламов, Ш. (2024). СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН СИЁСАТИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 419–426. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp419-426