ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ БОСҚИЧИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ АСОСИ СИФАТИДА

Mualliflar

  • Дилфуза Расулова

Annotasiya

Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш масалалари бугунги кунда ҳар қачонгидан кўра долзарб аҳамият касб этмоқда. Зеро, тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожлантириш аҳоли даромадларини ошириш, жамият аъзоларининг фаровонлигини оширишнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, мазкур мақолада бугунги кунда мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар таҳлил қилинган.

Kalit so‘zlar:

маҳалла тадбиркорлик оилавий тадбиркорлик тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари тадбиркорликка ўқитиш аҳоли даромадлари турмуш даражаси ва сифати

Bibliografik manbalar

Қарор (2023) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 4 апрелдаги «Иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда илмий ёндашувларни кенгайтириш ва бошқарув кадрларини тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-108-сон Қарори

Фармон (2021), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналиш-лари тўғрисида”ги ПФ-29-сон фармони– www.uza.uz

Самуэльсон П.Т. (1992) Экономика 1,2. – М.: Алгон,. – 704 с.

Макконнелл К.Р., Брю С.Р. (1993) Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. – Таллин,.

Шумпетер Й. “Теория экономического развития” М. 20017 новое издание. 434 с.

Абдураҳмонов Қ.Х. (2019) Меҳнат иқтисодиёти. Дарслик. – Т.: MEHNAT,

Ўлмасов А., Ваҳобов А.В. (2006) Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. –Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 40- б.

Вахабов А.В. (2022) Пандемия шароитида халқаро молия ташкилотлари томонидан кичик ва ўрта бизнес субъектларини кредитлашнинг хусусиятлари Том 2 № 1: journal.tsue.uz/

Абулқосимов Ҳ.П. (2019) Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш ва кичик тадбиркорлик фаолияти иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўналишлари. Монография.- Т.: Ilmiy-Texnika Axboroti-Press,.

Хасанов Р.Р., Бердиев Ғ.И. (2021) Миллий иқтисодиётда уй хўжаликлари иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш. Зиё нашриёти, йил. 184 бет.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Расулова, Д. (2023). ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ БОСҚИЧИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ АСОСИ СИФАТИДА. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 260–266. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/71