КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ НАЗАРИЙ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp348-354

Annotasiya

Мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг илмий назарий асослари, долзарб муаммолари, унинг тармоқлардаги кичик бизнес субъектлари фаолияти тенденцияси ҳамда унинг самарадорлигини ошириш имкониятлари каби масалалар таҳлил қилинган. Бундан ташқари тадбиркорлик тизимини ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилиши. Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва янги иш ўринларини яратишга қаратилган имтиёзлар ресуслар, механизм ва енгилликлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш орқали аҳоли бандлигини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларида расмий банд бўлган фуқароларни рағбатлантириш келтириб ўтилган.

Kalit so‘zlar:

ичик бизнес хусусий тадбиркорлик ҳудуд тармоқ салоҳият

Bibliografik manbalar

Nevin, Seamus. "Richard Cantillon: () The Father of Economics". History Ireland (JSTOR) 21 (2): 20–23.

Болтабоев М.Р ва бошқалар (2011). Кичик бизнес ва тадбиркорлик. –Т.: Фан.

Жумаев Н.Х. (2011) Кичик бизнес ва тадбиркорлик. Ўқув қўлланма. Проф. Н.Х.Жумаевнинг таҳрири остида. Т.: Adib nashriyoti. Кантильон Р. (2004) Эссе о природе торговли в общем плане // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. — М.: Мысль, Т. 1.

Қарор (2011) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2011-2015 йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида ислоҳотлар кўламини кенгайтириш ва чуқурлаштириш, мамлакатда ишчанлик муҳитини шакллантиришнинг мезонлари ва баҳолаш тизимини аниқлаш ва амалга оширишга доир чора-тадбирлар Дастури тўғрисида” 2011 йил 7 январь, ПҚ-1464-сон Қарори.

Сэй Ж.Б. (2000) Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. / Сост., вступ. ст. и коммент. М. К. Бункиной и А. М. Семенова. — М.: Дело.

Фармон (2011) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 24 август “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-4354-сон Фармони.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Бозорова, О. (2024). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ НАЗАРИЙ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 348–354. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp348-354