INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING PASTDAN YUQORIGA TAMOYILINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp238-243

Annotasiya

Ushbu maqolada asosiy e’tibor investorlar uchun samarali qaror qabul qilishga yordam beradigan investitiyalarning pastdan yuqoriga tamoyiliga qaratilgan hamda ushbu tamoyilning investitsiyalarning yuoridan pastga tamoyili bilan farqli va o’xshash taraflari ochib berilgan. Bundan kelib chiqadiki, investitsiyalardan samarali foydalanishda pastdan yuqoriga metodini qo’llash korxonalar uchun investorlar potensialini yanada oshirishga hamda korxonaning investitsiya jozibadorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Maqolada ushbu jihatlar muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar:

pastdan yuqoriga investitsiya yuqoridan pastga investitsiya investitsiya jozibadorligi fundamental tahlil

Bibliografik manbalar

Akhmetshin, E. Artemova, E. Vermennikova, L. Shichiyakh, R. Prodanova, N. and Kuchukova, N. (2017). Management of Investment Attractiveness of Enterprises: Principles, Methods, Organization. International Journal of Applied Business and Economic Research. Serials Publications Pvt. Ltd. 15(23).

Bender, J., and T. Wang (2016) Can the whole be more than the sum of the parts? Bottom-up versus top-down multifactor portfolio construction. The Journal of Portfolio Management 42 (5): 39–50.

Clarke, R., H. De Silva, and S. Thorley (2016) Fundamentals of Efcient Factor Investing (corrected May 2017). Financial Analysts Journal 72 (6): 9–26.

DR. PREETI SINGH (2018) (M.Com., Ph.D. Delhi University) Professor,Fundamentals of Investment, Jagannath International Management School.

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF 60-son Farmoni. 2022-yil 28-yanvar.

Fitzgibbons, S., J. Friedman, L. Pomorski, and L. Serban (2017) Longonly style investing: don’t just mix, integrate. Journal of Investing, Forthcoming.

Goncharuk, A.G. and Karavan, S. (2013). The Investment Attractiveness Evaluation: Methods and Measurement features. Polish Journal of Management Studies. 7: 160—166.

Keyns J.M. (2016), The General Theory of Employment, Interest, and Money, Paperback

Mizrahi C.S. (2011), Getting Started in Value Investing. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., .

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Uroqboyeva, F. (2024). INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING PASTDAN YUQORIGA TAMOYILINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 238–243. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp238-243