INNOVATSION SOHADA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARINING O‘RNI VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp174-181

Annotasiya

Maqolada innovatsion sektorda davlat-xususiy sheriklik (DXSH) masalalari va cheklangan resurslar sharoitida uni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari yoritilgan. DXSh sohasida milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi muammolar ko‘rsatilgan va davlat-xususiy sheriklikdan foydalanishga asoslangan O‘zbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishini takomillashtirish mexanizmi taklif etilgan.

Kalit so‘zlar:

iqtisodiyotni modernizatsiyalash innovatsion salohiyat davlat-xususiy sheriklik biznes hukumat

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Kamilova S. INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISHDAGI YONDASHUVLAR //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 12-21.

Qonun (2019) O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida” Qonuni, https://lex.uz/acts/4329270

Гулнора Файзуллаевна Исмоилова, Малика Мухамаджоновна Парпиева (2022) Ўзбекистонда инновацияларни давлат томонидан тартибга солинишининг хусусиятлари // Academic research in educational sciences. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-innovatsiyalarni-davlat-tomonidan-tartibga-solinishining-hususiyatlari (дата обращения: 28.02.2024).

Касперович Сергей Антонович, Шарапа Екатерина Викторовна (2020) Государственно-частное партнерство в инновационной деятельности учреждений профессионального образования // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление.. №2 (238). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-innovatsionnoy-deyatelnosti-uchrezhdeniy-professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения: 28.02.2024).

Мамаюсупова Диловархон Бегматовна (2021) Теоретико-методические основы и объективная необходимость развития государственно-частного партнерства в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodicheskie-osnovy-i-obektivnaya-neobhodimost-razvitiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-uzbekistane (дата обращения: 28.02.2024).

Махмудов Ш. Инновацияларни тижоратлаштириш моделларини такомиллаштириш //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 2. – С. 23-32.

Машкура Камилова, (2020) Инновационные перспективы ГЧП// Экономическое обозрение №1 (241) // https://review.uz/post/innovacionne-perspektiv-gchp

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Maxmudov, S., & Sherxanov, I. (2024). INNOVATSION SOHADA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARINING O‘RNI VA UNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 174–181. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp174-181