RAQAMLI PULLAR VA RAQAMLI BANK XIZMATLARI BILAN BOG‘LIQ RISKLAR HAMDA ULARNI BOSHQARISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp143-154

Annotasiya

Maqolada banklar faoliyatining transformatsiyalashuvi natijasida an’anaviy bank faoliyatining raqamlashuvi natijasida yuzaga kelishi va risk darajasining ortib borishi mumkin bo‘lgan bir qator risk turlari, bank mijozlari va banklarning o‘ziga qaratilgan eng keng tarqalgan kiber tahdid turlari va ularning o‘ziga xos jihatlari, banklarda risklarni boshqarishning yangi tizimlari, bank risklarini strategik boshqarish bosqichlari hamda raqamli muhitda risklarni samarali boshqarish bo‘yicha muallif yondashuvlari keltirilgan. Umuman olganda, ushbu maqola tijorat banklarining transformatsiyalashuvi va raqamlashish sharoitida yuzaga keladigan riskining ko‘p qirrali tabiati to‘g‘risida tushunchalarni beradi va ushbu keng tarqalgan risk omilini samarali boshqarish va yumshatish va banklarning barqaror o‘sishni ta’minlash uchun banklar tomonidan qo‘llaniladigan turli xil usullar haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar:

Risk elektron pullar raqamli texnologiyalar kiber tahdid operatsion risk

Bibliografik manbalar

Chumakova E.V., Korneev D.G., Gasparian M.S. (2023). Assessment of the bank’s operational risk criticality level based on neural network technologies. Прикладная информатика, 18(2):103-115. doi: 10.37791/2687-0649-2023-18-2-103-115

https://cybersecure.uk.com/biggest-risks-of-online-banking-and-how-to-avoid-them/ ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

John, R., Anderson. (2023). Risks of Banking Transformation in Digitalization. Smart Innovation, Systems and Technologies, doi: 10.1007/978-981-19-7411-3_38

Mamadiyarov Z.T. (2021) Risk Management in the Remote Provision of Banking Services in the Conditions of Digital Transformation of Banks. ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December 2021, pp 311–317 https://doi.org/10.1145/3508072.3508119

Mamadiyarov, Z., & Karimov, K. (2024). TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKI VA UNI BOSHQARISH USULLARI. Страховой рынок Узбекистана, 1(6), 57–60. извлечено от https://insurance.tsue.uz/index.php/journal/article/view/105

Milena, Jakšić., Violeta, Todorović., Jelena, Matić. (2022). The Influence of Digital Currency on the Banking Sector in Europe. Economic Themes, doi: 10.2478/ethemes-2022-0026

Qaror (2020) O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020 yil 15 fevraldagi 13/3-son qarori ilovasi «O‘zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarning chiqarilishi va muomalada bo‘lishi» qoidalari

R.G.Nafikov. (2022). Digitalization of the banking system: risks and opportunities for managing financial assets. Управленческие науки, doi: 10.26794/2304-022x-2022-12-3-39-52

Ruslana, Kozubekova. (2023). Problems of methodological support in the bank risk management. Финансы и кредит, doi: 10.24891/fc.29.2.398

Tong, Wang. (2023). Modern Digital Assets: Trends of the Central Bank Digital Currencies. doi: 10.1007/978-3-031-32719-3_51

Zhaocheng, Jing. (2023). Research on the Impact of Financial Technology on Bank Systemic Risk. BCP business & management, doi: 10.54691/bcpbm.v40i.4382

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Mamadiyarov, Z. (2024). RAQAMLI PULLAR VA RAQAMLI BANK XIZMATLARI BILAN BOG‘LIQ RISKLAR HAMDA ULARNI BOSHQARISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 143–154. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp143-154