IJARA (ISLOMIY LIZING) VA AN’ANAVIY LIZINGNING QIYOSIY TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp113-122

Annotasiya

Mazkur maqolada islomiy moliya instrumenti ijara (lizing)ning nazariy asoslari, tashkiliy va boshqaruv tizimi hamda amalda qo’llash tamoyillari haqida ma’lumotlar berilib, shuningdek islomiy va an’anaviy lizingning bir biridan farqli jihatlari yoritib berilgan. Bundan tashqari, O’zbekistonda islom moliyasi, xususan, ijara shartnomasining amaliyoti hamda islom moliyasining ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga doir masalalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

an’anaviy lizing meʼyoriy-huquqiy baza IsTB XSRIK Taiba Lizing investitsiya loyihalari

Bibliografik manbalar

Abrorov S.Z., (2020), Oʻzbekistonda sukuk – islomiy qimmatli qogʻozlarni joriy etish istiqbollari. 08.00.07-Moliya, pul muomilasi va kredit PhD ilmiy darajasi dissertasiyasi /TDIU T;

Baydaulet, E.A., (2019), Islomiy moliya asoslari [Matn] / E.A. Baydaulet. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, – 432 b.;

Fotima, M. (2006). “Differences and similarities between ijara and conventional operating lease contracts” Market Forces, vol, 1 (4);

Gait , A. and Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual customer, business firms and financial institutionattitudes towards Islamic methods of finance, International Journal of Social Economics, 35(11), –783-808;

Irgasheva G.S., (2023), Oʻzbekistonda islom moliyasini rivojlanishida Malayziya tajribasidan foydalanish yoʻnalishlari, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnal, may, 1-son, 137-145-sahifalar, www.e-itt.uz. https://www.researchgate.net/publication/371350969_UZBEKISTONDA_ISLOM_MOLIASINI_RIVOZLANISIDA_MALAJZIA_TAZRIBASIDAN_FOJDALANIS_JUNALISLARI. Irgasheva G.S., (2024), Islom iqtisodiyotida investitsiyalar: ularning tashkiliy va boshqaruv tizimi hamda amalda qo’llash tamoyillari.

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnal, yanvar, 1-son, 34-43-sahifalar, www.e-itt.uz.

Kamali, H.M (2007) “A Shariah Analysis of Issues in Islamic Leasing” Islamic Econ vol, 20 (1), 3-22.) Mirakhor, A. and Iqbal, Z. (2011). An Introduction To Islamic Finance : Theory and Practice. Singapore: John Wiley &Sons.

Muhammad Taqi Usmani, (2011), An Introduction to Islamic Finance. -169 pages;

Saydirasulov L.A., (2023), Yangi O’zbekiston iqtisodiyotida islom moliya bozorining imkoniyatlari, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnal, 2023-yil, sentabr , 5-son, 120-124-sahifalar, www.e-itt.uz

Zayniddinov R.X, (2022), Oʻzbekistonda islom moliyasining rivojlanishi: toʻsiqlar va tavsiyalar. 2/, mart-aprel (№ 00058). “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. DOI: 10.55439/EIT/vol10_iss2/a4. 27-41 b. https://www.researchgate.net/publication/360624788_UZBEKISTONDA_ISLOM_MOLIASININGRIVOZLANISI_TUSIKLAR_VA_TAVSIALAR Zayniddinov R.X. (2023). O‘zbekistonda davlat-xususiy sherikchilik (DXSH) loyihalarida islomiy moli-yalashtirish konsepsiyasini asoslash va joriy etish. 1401-1410 betlar. https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz. 2023-yil, dekabr. No 11-12-sonlar. https://www.researchgate.net/publication/377408173_Basing_and_introducing_the_concept_of_Islamic_financing_in_public-private_partnership_PPP_projects_in_Uzbekistan

Zayniddinov R.X., Irgasheva G. (2023). Possibilities of using the experience of Turkiye in the development of Islamic finance in Uzbekistan. Tashkent, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2023-yil, VII Son - noyabr. 257-270 pages. https://www.researchgate.net/publication/376456185_POSSIBILITIES_OF_USING_THE_EXPERIENCE_OF_TURKEY_IN_THE_DEVELOPMENT_OF_ISLAMIC_FINANCE_IN_UZBEKISTAN

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Irgasheva, G., & Zayniddinov, R. (2024). IJARA (ISLOMIY LIZING) VA AN’ANAVIY LIZINGNING QIYOSIY TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 113–122. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp113-122