O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA KREDIT TALIM TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp92-98

Annotasiya

Ushbu maqolada O’zbekiston Respublikasi oliy talim muassasalarida kredit talim tizimini joriy etish muammolari va istiqbollari keltirilgan. Maqolada kredit ta’lim tizimini joriy etish masalalari bo’yicha olimlarning tadqiqotlari o’rganib chiqildi, shu bilan birga oliy ta’lim muassasalari professor o’qituvchilari orasida o’tkazilgan so’rovnoma natijalari taxlil qilindi. O’zbekiston Respublikasi oliy talim muassasalarida kredit talim tizimini joriy etilish bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar:

innovatsiya ta’lim tizimi kredit-modul tizimi oliy ta’lim ta’lim sifati

Bibliografik manbalar

Cao, H. (2004). Influence of Credit System on Ideological and Political Education of University Students and Its Countermeasures. Journal of Shihezi University.

LI, G. (2003). An Analysis of the Restrictive Elements to Credit System and the Recommended Countermeasures. Journal of Yangzhou University.

Rasulov, I. M. (2021). Problems and solutions of teaching in credit-module system in higher education institutions. The American journal of social science and education innovations.

Usmonov, B. (2020). introducing a credit recognition system for higher education institutions. 11, 809-819.

Yu, Z. (2016). Innovation and Exploration of Teaching Management Based on Credit System.

Zhang, H. (2011). On Students' Administration under the Background of Credit System. Journal of Anhui University of Technology.

Zhang, Z. (2009). Promote the Credit System Reform and Cultivate the Innovatory Practical-oriented Talents: Taking Shanghai Sanda College as an example. Journal of Zhejiang Shuren University.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Gafurova, D. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA KREDIT TALIM TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 92–98. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp92-98