VILOYATDA DEHQON XO‘JALIKLARI FAOLIYATINING RIVOJLANISH MEXANIZMINING STATISTIK TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp72-82

Annotasiya

Qashqadaryo viloyatida dehqon xo‘jaligi sohasida olib borilayotgan islohotlatlar va rivojlantirish mexanizmi keng o‘rganilib, nazariy jihatlari yoritilgan. Dehqon xo‘jaligi 2011-2023-yillarda statistika agentligi asosida tahlil qilingan va takliflar keltirib o‘tilgan. Dehqon xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini ekonometrik modellashtirish zaruriyatining asosiy jihatlari jadval orqali yoritilgan. Dehqon xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqarishni ekonometrik modellashtirish strategiyasi nazariy jihatdan yoritilgan. Dehqon xo‘jaligi rivojlantirish kontseptsiyasi bo‘yicha o‘zlarining tahlillarini sarhisob qilingan va asosiy tushunchalar keltirilgan. Ekologik dasturlarning ushbu muammolarni hal qilish uchun yangi strategiyalar va yechimlarni izlash zarur. Dehqon xo‘jaligi va atrof-muhitni muhofaza qilish olimlarining fikriga ko‘ra, ushbu sa’y-harakatlar natijalari berilgan.

Kalit so‘zlar:

dehqon xo‘jaligi innovatsion integratsiya dehqon xo‘jaligi modeli subsidiya

Bibliografik manbalar

Mukhitdinov Kh.S., Rakhimov A.N. (2020) The forecast for the development of the public services sector. Scopus, Solid State Technology, December 2020, Vol 63, № 6

Qaror (2017) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2017 yil 10 oktabr, PQ-3318-sonli qarori.

Rakhimov A.N., Makhmatkulov G.K., Rakhimov A.M. (2021) Construction Of Econometric Models Of Development Of Services For The Population In The Region And Forecasting Them //The American Journal of Applied sciences. – Т. 3. – №. 02. – С. 15-42.

Rakhimov, A., Ravshanova, M., & Alieva, M. (2023). Econometric analysis of increasing efficiency of industrial enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 458, p. 04004). EDP Sciences.

Raximov A.N., Ergashov Y.I. (2023) “Dehqon xo‘jaliklari faoliyatining istiqbolli rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar”, "Экономика и социум" №3 (106)-2 255-262-bet.

Бобок А. (2008) Развивать малые формы хозяйствования. // АПК: экономика, управление. – М., №9. С.36-37.

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. (2001) Энциклопедический словарь. – М., Стр. 480.

Капанев И.Г., Чубков Г.В. (1989) Семейный и личный подряд на селе. – Москва, Юрид. Лит., – 288 Стр.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ergashov, Y. (2024). VILOYATDA DEHQON XO‘JALIKLARI FAOLIYATINING RIVOJLANISH MEXANIZMINING STATISTIK TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 72–82. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp72-82