AUDITORLIK TEKSHIRIVUNI REJALASHTIRISH VA UNI O’TKAZISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp35-40

Annotasiya

Ushbu maqolada auditni paydo bo’lishi, jahonnning turli mamlakatlarida paydo bo’lish sabablari ochib berilgan. Auditning rivojlanish bosqichlari hamda ushbu jarayon bilan bog’liq bo’lgan me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqishi yoritib berilgan. Auditorlik tekshiruvini rejalshtirshni o’ziga hos xususiyaltari ko’rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

Audit auditorlik faoliyati auditorlik dasturi audit rejasi auditorlik risklari

Bibliografik manbalar

Mamatov Z.T. (2007) Аudit. Oʼquv qoʼllanma. –T.: Fan va texnologiya, 8 b.

Qonun (2021) “O’zbekiston Respublikasining auditorlik tog’risida”gi 4-modda, 2021-yil 25-fevral, O’RQ-677-son.

XAS (2009) 300-son “Auditni rejalashtirish” nomli xalqaro auditorlik standarti

Рой Додж (1992) Краткое руководства по стандартам и нормам аудита. - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, -Б. 20.

Файзиев Ш.Н., Каримов А.А. (2013) Аудит. Учебное пособие. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Akromov, S. (2024). AUDITORLIK TEKSHIRIVUNI REJALASHTIRISH VA UNI O’TKAZISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 35–40. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp35-40