TURIZM SOHASI KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp12-17

Annotasiya

Maqolada O'zbekistondagi turizm tashkilotlarini moliyalashtirish sohasidagi hozirgi holat va asosiy tendentsiyalar muhokama qilinadi. Ham davlat, ham xususiy moliyalashtirish manbalari tahlil qilinib, imtiyozli kreditlash, soliq imtiyozlari va turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni subsidiyalash masalalariga alohida to‘xtalib o‘tildi. O Maqolada turizm sektori oldida turgan asosiy muammolar belgilab berilgan va muvaffaqiyatli amaliyot va strategiyalar tahlili asosida ularni bartaraf etish yo‘llari taklif qilingan.

Kalit so‘zlar:

turizmni moliyalashtirish turizmni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash turizmga xususiy investitsiyalar turizm sohasida xalqaro hamkorlik imtiyozli kreditlash

Bibliografik manbalar

Buhalis, D., & Costa, C. (2006). "Tourism Management Dynamics: trends, management and tools". Butterworth-Heinemann.

Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2010). "Tourism Economics and Policy". Channel View Publications.

G’Ulomxasanov Erkin, Ruziyev Bobur, Lazizova Madina, Ochildiyev Baxodir (2024) TURIZM — MAMLAKAT IQTISODIYOTINING STRATEGIK TARMOG‘I // Scientific progress. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-mamlakat-iqtisodiyotining-strategik-tarmog-i (дата обращения: 04.02.2024).

Hall, C.M. (2008). "Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships". Prentice Hall.

Tapper, R., & Font, X. (2004). "Tourism Supply Chains: The Impact of the Tourism Sector on Destinations". Sustainable Tourism CRC.

UNWTO (World Tourism Organization) (2019). "Tourism for Development – Volume II: Success Stories". UNWTO.

Weaver, D., & Lawton, L. (2010). "Tourism Management". Wiley.

Vokhidova, M. ., Narov, U. ., Abdullayeva, S. ., Bukharova, F. ., & Abdul Rahim, N. R. . (2023). GREEN ECONOMY IN SOUTH KOREA: A SUSTAINABLE PATH FORWARD. SPAST Abstracts, 2(02). Retrieved from https://spast.org/techrep/article/view/4445

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdurahimov, S. (2024). TURIZM SOHASI KORXONALARINI MOLIYALASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 12–17. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp12-17