KICHIK VA O‘RTA BIZNES KORXONALARINING MOLIYAVIY VA INVESTITSIYA FAOLIYATINI TAHLIL QILISH: ZAMONAVIY RIVOJLANISHNING XUSUSIYATLARI VA MUAMMOLARI

Mualliflar

  • Nursuluv Tuganbekova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp534-542

Annotasiya

Bozor sharoitida kichik va O‘rta korxonalarning (ko‘k) asosiy iqtisodiy vazifasi mahsulot bozorlarida ularning ishlab chiqarishga ixtisoslashuvi sohasida raqobatbardoshlikni ta'minlashdir. Bundan tashqari, uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish moliya bozorlarida raqobatbardoshlikning etarli darajasini, ya'ni operatsion va investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning tashqi manbalaridan foydalanish uchun maqbul shartlarni talab qiladi. Ushbu muammoni hal qilish katta miqdordagi moliyaviy va moddiy resurslarni talab qiladigan yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirmasdan mumkin emas. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining ko‘plab tarmoqlarida moddiy-texnik bazani yangilash va rivojlantirishga qaratilgan investitsiya faoliyatini moliyalashtirish hajmiga bo‘lgan real ehtiyoj va o‘z moliyaviy resurslarining mavjud manbalari o‘rtasida ziddiyat mavjud. Ushbu vaziyatning sabablaridan biri zamonaviy uslubiy tamoyillarga asoslangan va ko‘kdan moliyaviy menejmentning eng yangi texnologiyalari va vositalaridan foydalanadigan moliyaviy va investitsiya faoliyatini samarali boshqarish tizimining yo‘qligi. Bularning barchasi korxonalarning amaldagi moliyaviy-iqtisodiy sharoitlariga mos keladigan investitsiya faoliyatini boshqarishda yangi uslubiy yondashuvlarni ilmiy asoslashning dolzarbligini oldindan belgilab beradi.

Kalit so‘zlar:

investitsiyalar moliyaviy va investitsiya faoliyati tahlil metodologiyasi moliya bozorlari iqtisodiy sharoitlar

Bibliografik manbalar

Caves, Richard. (1986). “Multinationals as Mutual Invaders: Intra Industry Direct Foreign Investment.” Journal of International Business Studies 17(2): 182–84. https://doi.org/10.1057/jibs.1986.40.

Comana, Mario, Daniele Previtali, and Luca Bellardini. (2019). “Regulation Meets Business: The Effects on the Investment Industry.” In The MiFID II Framework: How the New Standards Are Reshaping the Investment Industry, Cham: Springer International Publishing, 203–28. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12504-2_8.

Driffield, Nigel. (2001). “Inward Investment, Industry Concentration and the Speed of Adjustment.” Weltwirtschaftliches Archiv 137(2): 193– 214. https://doi.org/10.1007/BF02707263.

Gasperini, Andrea, and Sonia Artuso. (2019). “Socially Responsible Investment Industries.” In Climate Action, eds. Walter Leal Filho et al. Cham: Springer International Publishing, 1–15. https://doi. org/10.1007/978-3-319-71063-1_22-1.

Броило Е.В. (2016) Механизм рациональных действий в кризисных ситуациях // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. № 3. C. 17.

Гаврилова М.А. Конкурентный потенциал и стратегии его развития // Российское предпринимательство. — 2018. — № 11. — С. 22–28.

Дешко А.Э. (2007) К проблеме предупреждения неплатежеспособности: таблица для регулярного мониторинга деятельности предприятия // Аудит и финансовый анализ. № 3. С. 332-340.

Макаркин Н.П. (2017) Взаимодополняющие подходы к оценке эффективности инвестиций на предприятии // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. № 12 (59). С. 851-854.

Мамий Е.А., Кирокосян М.А., Мартиросян А.А. (2018) Финансовые инвестиции и финансово-экономический потенциал предприятия // Финансовая экономика. № 9. С. 364-369.

Муковнина Е.Ю. (2019) Влияние инвестиций на финансовое состояние предприятия // Вестник современных исследований. № 2.15 (29). С. 62-67

Указ (2022) Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

Шишкин Д.В. (2017) Оценка рисков при планировании стратегического развития и осуществления инвестиций в инновации на малых венчурных предприятиях // Друкеровский вестник. № 4 (18). С. 130-146.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tuganbekova, N. (2024). KICHIK VA O‘RTA BIZNES KORXONALARINING MOLIYAVIY VA INVESTITSIYA FAOLIYATINI TAHLIL QILISH: ZAMONAVIY RIVOJLANISHNING XUSUSIYATLARI VA MUAMMOLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 534–542. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp534-542