ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Mualliflar

  • Шерзод Суванкулов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp486-493

Annotasiya

Мазкур мақолада иқтисодий салоҳият тушунчаларига иқтисодчи олимлар томонидан берилган илмий назарий таърифлар ва уларнинг қиёсий таҳлили келтирилган, шунингдек, хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий салоҳиятнинг илмий-назарий жиҳатларига урғу берилиб, хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий салоҳиятдан фойдаланишни такомиллаштириш очиб берилди.

Kalit so‘zlar:

хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий салоҳият ресурс салоҳият иқтисодий ривожланиш иқтисодий ўсиш драйвер

Bibliografik manbalar

Абдувоҳидов А.А., (2014), Ўзбекистон туризм индустриясини ривожлантиришда компьютер тизимларини такомиллаштириш истиқболлари, Ўзбекистонда ички туризмни ривожлантиришда хорижий тажрибани қўллаш республика илмий амалий анжумани мақолалар тўплами, 392-393-б.

Адукаримов Б., (2008), Ички савдо иқтисодиёти. Дарслик, II қисм (Ўзбекистон), «Фан ва технология». Заболотская, Н.В., (2009), Оценка экономического потенциала предприятия. Экономический анализ: теория и практика. - №5 (134)., 42-47-с.

Зайналов Д.Р., (2009), Услуги и сервис как экономическая категория. // “Сервис” журнали. Самарканд: 1-сон., 70-77 бетлар.

Котлер Ф., (1991), Основы маркетинга.(Россия), М.: Прогресс.

Қувондиқов Ш.О., (2008), Хизмат соҳасида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. Иқтисод фанлари номзоди. Дис. автореферати. Самарқанд: СамИСИ, 23-б.

Лукинов, И.И., (2002), Эволюция экономических систем: монография. - М.: Экономика,. 567-с.

Мирзиёев Ш. (2022) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2022 йил 19 апрель куни маҳаллабай ишлаш тизими натижадорлигини ошириш ҳамда аҳоли бандлигини таъминлаш масалалари юзасидан видеоселектор йиғилиши. https://president.uz/uz/lists/view/5133

Мирзиёев Ш. (2023) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 18 августдаги мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи. Тадбиркорлик ривожини янада юксак босқичга кўтариш – устувор вазифамиздир. https://president.uz/uz/lists/view/6561

Мухаммедов М.М. ва бошқалар, (2017) Хизмат кўрсатиш соҳаси ва туризмни ривожлантиришнинг назарий асослари (монография). – Самарқанд: Zarafshon, 46-б.

Пардаев М.Қ., Исроилов Ж.И., Ғаппаров А.Қ., (2009), Хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий таҳлилни такомиллаштириш муаммолари. Рисола. Самарқанд. “Зарафшон”, 66-б.

Пардаев М.Қ., Мирзаев Қ.Ж. Пардаев О.М., (2014), Хизматлар сохаси иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. - Т.: “Иқтисод-молия ”, 384-б.

Тўхлиев Н., (1994 ва 1998), Ўзбекистон иқтисодиёти, –Т.: Ўқитувчи.

Файзиев Э.С., (2007), Сервис соҳасининг иқтисодиётдаги ўрни. Рисола. Т.: ‘Fan va tеxnoloqiya’, 16-б.

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда ПФ-60-сонли “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.

Федонин, А.С., (2003), Потенциал предприятия: формирование и оценка (Россия), К.: КНЕУ, 198-с. Фигурнов, Э.Б., (1989), Производственный потенциал., (Россия) М.: Дело.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Суванкулов, Ш. (2024). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 486–493. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp486-493