СОЛИҚ МАЖБУРИЯТЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ

Mualliflar

  • Дилдора Азимова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp227-232

Annotasiya

Мақолада солиқ мажбуриятларининг вужудга келиши ва уларнинг бухгалтерия ҳисоби масалалари ёритилган. Солиқ мажбуриятлари бухгалтерия ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштиришнинг йўналишлари кўрсатиб берилган.

Kalit so‘zlar:

бухгалтерия ҳисоби солиқ солиқ мажбурияти солиқ харажати МҲХС

Bibliografik manbalar

IAS (2022). (IAS) 37 "Баҳоланган мажбуриятлар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар" Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти (АВ томонидан 09.12.2022 й. 3400-сон билан рўйхатга олинган молия вазирининг 10.11.2022 й. 61-сон буйруғига 22-илова).

Julia Kagan (2021) Tax Expense. January 25, Reviewed by Janet Berry-Johnson. Fact checked by Ariel Courage. https://www.investopedia.com/terms/t/tax-expense.asp.

Larson, Kermit D. (1995) Financial Accounting /Kermit D. Larson, Paul B. W. Miller. 6th ed. Irwin, 686 p.

БҲХС (2018) БҲХС 12 “Фойдадан солиқлар” стандарти.

Кодекс (2023) Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси.

Кодекс (2023) Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси.

Конституция (2023) Ўзбекистон Республикасининг янги Конституцияси.

Курбaнов З.Н. (2016) Солиқ хaрaжaтлaри ҳисобининг нaзaрий мaсaлaлaри. “Тaдбиркорликни ривожлaнтириш йўлидaги тўсиқлaрни бaртaрaф этиш ҳaмдa қулaй ишбилaрмонлик муҳитини шaкллaнтиришдa солиқ сиёсaтининг ўрни” мaвзусидaги конференция мaтериaллaри.Тошкент,147-148бетлaр.

Қарор (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

Ташназаров С.Н. (2021) Мажбуриятларни ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш. "Экономика и социум" №5(84).

Тўйчиев А. (2011) “Мажбуриятлар бухгалтери ҳисоби ва таҳлилининг назарий методологик муаммолари”диссертация. Тошкент. ТМИ.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Азимова, Д. (2024). СОЛИҚ МАЖБУРИЯТЛАРИНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 227–232. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp227-232