TIJORAT BANKLARINING FAOLIYATINI ULARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Mualliflar

  • Sevara Yuldasheva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp186-194

Annotasiya

Maqolada raqobatbardosh bank muhitida yuzaga keladigan iqtisodiy hodisa sifatida raqobat faoliyatining nazariy asoslari ko'rib chiqiladi, shuningdek, bank raqobatining xususiyatlari aniqlanadi. Uning tuzilmasi tavsiflangan, O‘zbekistonda moliya bozorida raqobat rivojlanishining ko‘rinishlari qayd etilgan, bank tizimining raqobatbardoshlik ko‘rsatkichlari baholangan.

Kalit so‘zlar:

bank faoliyati bank raqobati tijorat banklari raqobatbardoshlik raqobat

Bibliografik manbalar

Azlarova, A. (2023). Особенности развития банковской системы республики узбекистан на современном этапе. Economics and Innovative Technologies, 11(5), 1–7. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss5/a1

Ибодуллаев Ш., Бакоева Г. (2021) Актуальные вопросы развития банковской системы Республики Узбекистан// ОИИ. №2/S. С. 179-186. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-razvitiya-bankovskoy-sistemy-respubliki-uzbekistan

Казимагомедов А.А., Нагиев З.Ш. (2014) Банковская конкуренция и мониторинг финансового состояния банка// Региональные проблемы преобразования экономики № 3 (41), http://www.rppe.ru/

Миртурсунова Д.А. (2022) Тенденции цифровизации банковского сектора в Узбекистане// Инновации в экономике. Том 5 № 3 (2022) https://tadqiqot.uz/index.php/economy/article/view/4607

Негров В.П., Радюкова Я.Ю. (2015) Понятие, сущность и особенности банковской конкуренции// Социально-экономические явления и процессы. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-i-osobennosti-bankovskoy-konkurentsii

Указ (2020) Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 года» от 12 мая 2020 года № ПФ-5992. https://lex.uz/docs/4811025

Указ (2022) Указ Президента Республики Узбекистан О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, от 28.01.2022 г. № УП-60 https://lex.uz/ru/docs/5841077

Указ (2023) Указ Президента Республики Узбекистан № УП-82 от 01.06.2023 г. «О комплексе мер по оказанию качественных социальных услуг и помощи населению, а также налаживанию системы их эффективного контроля» https://lex.uz/uz/docs/6480351

Умида Мамасалаева, Анализ уровня конкуренции в банковской системе Узбекистана. https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/competition

Хамрохужаева С.Т., Давирова Ш.Ш. (2022) Препятствия на пути развития коммерческих банков Республики Узбекистан и решения, которые необходимо принять для их преодоления// Наука в жизни человека. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prepyatstviya-na-puti-razvitiya-kommercheskih-bankov-respubliki-uzbekistan-i-resheniya-kotorye-neobhodimo-prinyat-dlya-ih

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yuldasheva, S. (2024). TIJORAT BANKLARINING FAOLIYATINI ULARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MAQSADIDA RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 186–194. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp186-194