TELEKOMMUNIKATSIYA KORXONALARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI

Mualliflar

  • Ulugbek Xusanov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp172-178

Annotasiya

Ushbu maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotida telekommunikatsiya korxonalari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligini oshirish tahlili hamda rivojlantirish istiqbollarini takomillashtirish haqida soʼz boradi. Shuningdek, O’zbekiston Respublikasi telekommunikatsiya korxonalari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishi rivojlantirish istiqbollaridagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalar iqtisodiyot telekommunikatsiya telekommunikatsiya korxonalari

Bibliografik manbalar

Isaev R.I., Atametov R.K., Radjapova R.N. (2011) Telekommunikatsiya uzatish tizimlari. -T.: «Fan va texnologiya».

Karl Frapaolo (2000), Osnovatel Delphi Consulting Group. Business. N 1-2, - 46 c.

Mixail Ferapontov (2000), Generalnыy direktor kompanii Vest-Metatexnologiya.Business, N 1-2, -32 c

Гольдштейн Б.С. (2012) Сети связи– Новосибирск, М., – 256 с.

Жуковская И.Е. (2020) Совершенствование методологии исползования информатсионно-коммуникатсионных технологий в статистической деятелности в условиях формирования сифровой экономики. Диссертатсия на соисканийе ученой степени доктора экономических наук (ДСc). – Ташкент. –260 с.

Манина А. (1996) Маркетинг предприятия сотовой радиотелефонной связи. Информационное пособие под редакцией. – М.: Ассоциация-800, С. 56. е

Мурожаатнома (2020) https://president.uz/uz/lists/view/4057 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномаси.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xusanov, U. (2024). TELEKOMMUNIKATSIYA KORXONALARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 172–178. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp172-178