Maqola tafsilotlariga qaytish ИҚТИСOДИЁТНИНГ ИНСТИТУЦИOНАЛ ТУЗИЛМАСИНИ ТАКOМИЛЛАШТИPИШ Yuklab olish PDFni yuklab olish