MOLIYA BOZORI VOSITALARI ORQALI INVESTITSIYALARNI JALB QILISH BO‘YICHA TAKLIF ETILAYOTGAN STRATEGIYA VA MEXANIZMLARNING MIQDORIY VA SIFAT XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

Mualliflar

  • Nodirbek Xusanov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp158-165

Annotasiya

Maqolada jahon andozalariga moslashtirilgan moliyaviy bozor vositalariga kirib borish va globallashuv sharoitida investorlarga qulay iqtisodiy zona yaratish masalalari yoritilgan. Shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish uchun moliyaviy bozor vositalaridan foydalanish tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

investitsiya globallashuv moliya bozori investorlar siyosat imtiyoz

Bibliografik manbalar

Alfaro L. et al. (2010) Does foreign direct investment promote growth? Exploring the role of financial markets on linkages //Journal of development Economics. – Т. 91. – №. 2. – С. 242-256.

Kurakova O. (2018) Alternative financial models for attracting investments in municipal investment and construction projects //MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, – Т. 170. – С. 01105.

Kuznets, S. (2015) "Globalization and Inequality." World Bank Reports.

Liu H. et al. (2020) Does financial deepening attract foreign direct investment? Fresh evidence from panel threshold analysis //Research in International Business and Finance. – Т. 53. – С. 101198.

Moreno, H. (2020) "Transnational Corporations and Their Economic Dominance." Journal of Political Economy.

Nasrullayevich Khasanov K. et al. (2021) Improving the practice of attracting financial resources from the international capital market to the corporate sector of the economy //The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – С. 718-727.

Shevchenko Y. (2016) Impact of financial crisis on attracting foreign investment in the country //Економіка і організація управління. – №. 4 (24). – С. 381-389.

Бард В.С. (2010) Инвестиционные проблемы российской экономики. –М.: «Экзамен», - 384 с. - 2000 экз. - ISBN 5-8212-0054-7

Заярная И.А. (2020) Механизмы привлечения инвестиций на финансовом рынке //Вестник Алтайской академии экономики и права. – №. 7-1. – С. 102-110.

Султанов М. (2023) Республикамизда молия бозори инфратузилмасини такомиллаштириш йуналишлари //Conference. – 2023. – С. 283-286.

Тараканов В.В., Калашников А.А. (2016) Механизм финансового стимулирования инвестиционной деятельности //Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – №. 1 (34). – С. 98-105.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xusanov, N. (2024). MOLIYA BOZORI VOSITALARI ORQALI INVESTITSIYALARNI JALB QILISH BO‘YICHA TAKLIF ETILAYOTGAN STRATEGIYA VA MEXANIZMLARNING MIQDORIY VA SIFAT XUSUSIYATLARINI BAHOLASH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 158–165. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp158-165