TIJORAT BANKLARIDA ICHKI AUDIT TEKSHIRUVLARINI TASHKIL ETISH TARTIBI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mualliflar

  • Zuhra Murtazayeva
  • Salim Togayev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp75-82

Annotasiya

Tijorat banklarining milliy iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro integratsiya va iqtisodiy jarayonlardagi o’rnini yanada mustahkamlash, shuningdek, banklar faoliyatining jahon talablari va standartlariga muvofiqligini tekshirish va baxolashda ichki nazorat, ya’ni audit xizmatining alohida o’rni va ahamiyati bor. Maqolada yuqoridagi masalalar ko’rib chiqilgan, ichki audit xizmatini takomillashtirishga doir taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar:

tijorat banklar Ichki audit faoliyat samaradorligi identifikatsiya moliyaviy operatsiyalar

Bibliografik manbalar

Arwa Amoush (2017) Al-Zaytoonah University of Jordan, Article in International Business Research February.

Farmon (2017) O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-qil 14- fevraldagi 4947-sonli Farmoni “2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to’g’risida»//www.lex.uz

Hoshimjonovich N.B. (2023) “Tijorat banklarida umumiy ichki audit tekshiruvi uslibiyotini takomillashtirish”, Eurasian journal of law, finance and applied sciences/2.02.2023y. 49b.

Ma’ruza (2021) Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Tanqidiy tahlil, kat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo’ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: «O’zbekiston», 2017. - 104 b.

Mgr Ion-Bogdan Dumitrescu (2004), Internal audit in banking organisations BIATEC, Volume XII, 7/

NIZOM (2000) O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 992-1-son bilan ro‘yxatga olingan “Tijorat banklarining ichki auditiga Markaziy bank tomonidan qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida”gi NIZOM 04.04.2000 yil

NIZOM (2021) “Tijorat banklarining ichki auditiga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida” 3302-/ 07.05.2021y. https://lex.uz/

Qaror (2020) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son ”Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga oʻtish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” qarori.

Qonun (2021) “Auditorlik faoliyati to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni 677-son. 25.02.2021y.

Sobirovich T.S. (2022) Reduction in the volume of transactional deposits as a factor of ensuring the financial stability of banks //The Journal of Economics, Finance and Innovation. –Т. 1. – №. 2. – С. 8-15.

Togayev S.S. et al. (2023) Schools of strategic planning: a critical analysis of existing concepts //Educational Research in Universal Sciences. – Т. 2. – №. 1. – С. 488-494.

Xasanov B. (2021) “Ichki auditni avtomatlashtirish asoslari” Toshkent FAN,

Yadgarova M.L., Qurbonov R.B. (2019) “Bank auditi” Darslik/ — T.: «Iqtisod-Moliya», ,- 320 b.

Дефлиз Ф.Л., Дженик Г.Р., О'Рейли В.М., Хирш М.Б. (1997) Пер. Санг под ред. Я.В.Соколова. -М.: Аудит, ЮНИТИ.

Кочинев Ю.Ю. (2004) Аудит. 2-е изд. (Серия . бухгалтеру и аудитору .. ) -СПб.: Питер.

Тогаев С. (2016) “Bank ishi” fanidan uslubiy qo ‘llanma //Scienceweb academic papers collection.

Тогаев С. (2023) Bank xizmatlariga bo ‘lgan ishonchni oshirish yohud mijozni jalb qilishning samarali yo ‘llari //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – Т. 3. – №. 11.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Murtazayeva, Z., & Togayev, S. (2024). TIJORAT BANKLARIDA ICHKI AUDIT TEKSHIRUVLARINI TASHKIL ETISH TARTIBI VA O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 75–82. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp75-82