INNOVАTSION BАNK XIZMАTLАRINING RIVOJLАNISHIDA GENDER TENGLIGINING O‘RNI

Mualliflar

  • Muxlisa Maxmudova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp67-74

Annotasiya

Ushbu ilmiy maqolada rivojlanayotgan davlatlarda ayollarning innovatsion bank xizmatlarining ommalashishidagi o‘rni tahlil qilingan. Tahlilda rivojlanayotgan davlatlar sifatida O‘zbekistan, Turkiya, Malaysia, Saudiya Arabistoni davlatlari olingan. Tahlil 2014-2021 yillardagi statistik maʼlumotlar asosida olib borilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, mamlakatimizda ayollar o‘rtasida innovatsion bank xizmatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda qolgan davlatlardan farqli ravishda raqamli bank xizmatlaridan ayollarimiz keng foydalanmayapti.

Kalit so‘zlar:

bank xizmatlari innovatsion bank xizmatlari rivojlanayotgan davlatlar raqamli to‘lovlar onlayn banklar

Bibliografik manbalar

Das, P., Verburg, R., Verbraeck, A., & Bonebakker, L. (2017). Barriers to innovation within large financial services firms: An in-depth study into disruptive and radical innovation projects at a bank. European Journal of Innovation Management, 21(1), 96-112.

Fanelli, S., & Straub, L. (2020). A theory of foreign exchange interventions (No. w27872). National Bureau of Economic Research.

Kokh L.V. (2010). Innovatsiyalardan foydalanish asosida bank faoliyati samaradorligini oshirish tamoyillari va mexanizmlari: Dissertatsiya avtoreferati. ... Iqtisodiyot fanlari doktori. – Ivanovo.

Leraer, J. (2011) Тhе Consequences of Financial Innovation: А Counterfactual Research Agenda. Annual Review of Financial Economics. - Vol. 3. - Р. 41-85

Rajapathirana, R. J., & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 44-55.

Schumpeter, J. A. (2017). Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles and the evolution of capitalism. Routledge.

Van Ноrn, J. С. (1985). Of Financial Innovations and Excesses. Journal of Finance. - Р. 622.

Westland, J. C. (2017). Global innovation management. Bloomsbury Publishing.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Maxmudova, M. (2024). INNOVАTSION BАNK XIZMАTLАRINING RIVOJLАNISHIDA GENDER TENGLIGINING O‘RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 67–74. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp67-74