RAQAMLI TRANSFORMATSIYA KONSEPSIYALARI VA ULARNING AHAMIYATI

Mualliflar

  • Abrorjon Kucharov
  • Azizjon Bobojonov
  • Abdumalik Abdurakhmonov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp44-56

Annotasiya

Ushbu maqolada raqamlashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari, raqamlashtirish va raqamli transformatsiya atamalarining tushunchasi, turlari va farqlari, raqamli texnologiyalar orqali chet mamlakatlardagi oxirgi yillardagi ulushi, raqamli texnologiyalarning biznesdagi afzalliklari va kamchiliklari va ulardagi hodimlarning o’rni, raqamli iqtisodiyotning mezonlari va yirik online biznes modellari o‘rganilib, tahlil qilingan hamda kerakli xulosa va takliflar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

raqamlashtirish (digitalization) raqamli transformatsiya raqamli texnologiyalar raqamli iqtisodiyot raqamli biznes model

Bibliografik manbalar

Westerman G, Calme´jane C, Bonnet D, Ferraris P, McAfee A (2011) Digital transformation: a roadmap for billion-dollar organizations (PDF). MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, Paris

Boue´e CE, Schaible S. (2015) Die Digitale Transformation der Industrie. Roland Berger Strategy Consultans und Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin

Mazzone DM (2014) Digital or death: digital transformation: the only choice for business to survive smash and conquer. Smashbox Consulting Daniel R. A. Schallmo & Christopher A. Williams (auth.) (2018). Digital Transformation Now: Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model. https://www.pdfdrive.com/digital-transformation-now-guiding-the-successful-digitalization-of-your-business-model-e158455095.html

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Kucharov, A., Bobojonov, A., & Abdurakhmonov, A. (2024). RAQAMLI TRANSFORMATSIYA KONSEPSIYALARI VA ULARNING AHAMIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 44–56. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp44-56