ISLOM IQTISODIYOTIDA INVESTITSIYALAR: ULARNING TASHKILIY VA BOSHQARUV TIZIMI HAMDA AMALDA QO’LLASH TAMOYILLARI

Mualliflar

  • Gulbahor Irgasheva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp34-43

Annotasiya

Ushbu maqolada islom moliyasida investitsiyaviy instrumentlar mushoraka va mudorabaning nazariy asoslari, tashkiliy va boshqaruv tizimi hamda amalda qo’llash tamoyillari haqida ma’lumotlar berilib, shuningdek ularning bir biridan farqli jihatlari yoritib berilgan. Bundan tashqari, mazkur shartnomalarni amaliyotga joriy qilish O’zbekistonda ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlariga doir masalalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

islomiy investitsiyalar mushoraka mudoraba meʼyoriy-huquqiy baza ITB

Bibliografik manbalar

Abrorov S.Z., (2020), Oʻzbekistonda sukuk – islomiy qimmatli qogʻozlarni joriy etish istiqbollari. 08.00.07-Moliya, pul muomilasi va kredit PhD ilmiy darajasi dissertasiyasi /TDIU T;

Aripov A., (2019) Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirirsh guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori, 428-son. https://www.lex.uz/docs/-4351726.

Baydaulet, E.A., (2019), Islomiy moliya asoslari [Matn] / E.A. Baydaulet. – Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, – 432 b.

Bekkin, R.I., (2019), Islom iqtisodiy modeli va zamon [Matn]– Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2019. – 360 b.

Imamnazarov J.M, (2023), Islom moliya tizimi imkoniyatlaridan Oʻzbekiston iqtisodiyotida foydalanishning nazariy asoslarini takomillashtirish 08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi. PhD ilmiy darajasi dissertasiyasi /TDIU T.

Irgasheva G.S., (2023), Oʻzbekistonda islom moliyasini rivojlanishida Malayziya tajribasidan foydalanish yoʻnalishlari, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnal, 2023-yil, may, 1-son, 137-145-sahifalar, www.e-itt.uz

Muhammad Ayub (2007) Understanding Islamic Finance. John Wiley & Sons, Ltd, The Artrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8 SQ, England, 24.

Saydirasulov L.A., (2023), Yangi O’zbekiston iqtisodiyotida islom moliya bozorining imkoniyatlari, Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnal, 2023-yil, sentabr , 5-son, 120-124-sahifalar, www.e-itt.uz

Tursunov A.S, (2021), Oʻzbekistan, Tijorat banklarida islomiy bank xizmatlarini rivojlantirish yoʻnalishlari. 08.00.07-Moliya, pul muomilasi va kredit PhD ilmiy darajasi dissertasiyasi /TDIU T.

Usmani Muhammad Taqi, (2011), An Introduction to Islamic Finance. 169 pages;

Xasanov X, (2017), Ahloqiy (islomiy) moliyalashtirish tizimi – innovasion moliyalashtirish vostiasi sifatida (Oʻzbekiston va MDH misolida). “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5 .;

Zayniddinov R.X. (2022), Oʻzbekistonda islom moliyasining rivojlanishi: toʻsiqlar va tavsiyalar. 2/, mart-aprel (№ 00058). “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. DOI: 10.55439/EIT/vol10_iss2/a4. 27-41 b.

Муфтий Муҳаммад Тақий Усмоний (2023), “Ислом молиясига кириш”, A.С. Равшанов ва Б.Б. Aбдурасулов таржимаси, 47-бет.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Irgasheva, G. (2024). ISLOM IQTISODIYOTIDA INVESTITSIYALAR: ULARNING TASHKILIY VA BOSHQARUV TIZIMI HAMDA AMALDA QO’LLASH TAMOYILLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 34–43. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp34-43