RIVOJLANGAN BOZOR IQTISODIYOTI MAMLAKATLARIDAGI OLIY TA’LIM UNIVERSITETLARI PROFESSOR-O‘QITUVCHILARINI RAG‘BATLANTIRISH VA USHLAB TURISH TAJRIBASI

Mualliflar

  • Asal Dadaxonova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp27-33

Annotasiya

Bu maqola oliy ta'lim sohasidagi o'qituvchilar motivatsiyasini xalqaro tajribadan olingan ilmiy va amaliy asoslar boyicha tahlil qiladi. Motivatsiya, shaxsiy va jamiyatchilik sohalarida muhim rolini o'ynagan, hamkorlik maqsadlari uchun kuchli ishqibozlikni ta’minlash maqsadida o’qituvchilarning xalqaro tajribasiga asoslanadi. Xodimning motivatsiyasi va ish berishni kuchaytirish uchun ishlab chiqilgan vositalarning mos kelishi, shaxsiy faoliyatni samarali qiladi. O'qituvchilar motivatsiyasining talaba muvaffaqiyatiga ko'rsatishi bilan bog'liq ahamiyati ko'rsatkichlarni aniqlash va baholash keng tahlil qilinadi. AQSh, Birlashgan Qirollik, G‘arbiy Yevropa va Skandinaviya davlatlaridagi o'rtacha pod'rabotoklar uning unikal metodologiyasi, baholash kriteriyalari va boshqalar o'rtasida farqlikni ko'rsatadi. Maqola ta'limning kelajagini shakllantirishda o'qituvchilar motivatsiyasi va talaba muvaffaqiyati o'rtasidagi bog'liqlikni ajratib olishda e'tibor beradi.

Kalit so‘zlar:

motivatsiya oliy ta'lim o'qituvchilar baholash tadbirkorlik

Bibliografik manbalar

Al-Rubaish A.M., Rahim S.A., Abumadini M.S., & Wosornu L. (2011). Academic job satisfaction questionnaire: Construction and validation in Saudi Arabia. Journal of Family and Community Medicine, 18, 1-7.

Bhalraj, J. (2008). Motivation Theory. Working Paper Series. Retrieved August 25, 2011, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1262271&rec=1&srcabs=1293922

Clark, A. (1997). Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work? Labour Economics, 4, 341-372.

Haruthaithanasan Th. (2018) Effects of educational reforms in the 2nd decade (2009e2018) on teacher motivation and student achievement among schools in Southern Thailand [Электронный ресурс] // Kasetsart Journal of Social Sciences. Volume 39. Issue 2. С. 222-229. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315116301710

Kirkman, B. L., & Shapiro, D. L. (2001). The impact of cultural values on job satisfaction and organizational commitment in self-managing work teams: The mediating role of employee resistance. Academy of Management Journal, 44(3), 557-569.

Marqueze, E. C., & Castro Moreno, C. R. de (2005). Satisfação no trabalho - uma breve revisão. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 30(112), 69-79.

Martinez, M. C., & Paraguay, A. I. B. B. (2003). Satisfação e saúde no trabalho ± aspectos conceituais e metodológicos. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 6, 59-78.

Ochumbo, Alexander & Matimbwa, Hadija. (2019). Academic Staff Motivation and Retention in Higher Learning Institutions in Tanzania: Evidence from Selected Universities in Iringa Region. Journal of Business Management and Economic Research. 6. 1-14. 10.29226/TR1001.2019.129.

Tietjen, M. A., & Myers, R. M. (1998). Motivation and job satisfaction. Management Decision, 36(4), 226-231.

Грязев Михаил Васильевич, Архипова Светлана Анатольевна (2014) Мотивация трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава вуза // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-trudovoy-deyatelnosti-professorsko-prepodavatelskogo-sostava-vuza (дата обращения: 07.08.2022).

Матвеев Владимир Владимирович, Соболева Юлия Павловна (2020) Управление процессом мотивации персонала вузов с использованием стратегического подхода // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки . 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-protsessom-motivatsii-personala-vuzov-s-ispolzovaniem-strategicheskogo-podhoda (дата обращения: 19.01.2024).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Dadaxonova, A. (2024). RIVOJLANGAN BOZOR IQTISODIYOTI MAMLAKATLARIDAGI OLIY TA’LIM UNIVERSITETLARI PROFESSOR-O‘QITUVCHILARINI RAG‘BATLANTIRISH VA USHLAB TURISH TAJRIBASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 27–33. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp27-33