ЭЛЕКТР ЭГНЕРГИЯСИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ КОРХОНАЛАРНИНГ РЕСПУБЛИКА ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ

Mualliflar

  • Саодат Саиткамолова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp242-248

Annotasiya

Мақолада Ўзбекистон иқтисодиётининг ўсишига энергетика ресурсларининг таъсири таҳлил қилинади. Электр станцияларининг ўрнатилган қуввати ва турли иқтисодий соҳаларда электр энергиясининг истеъмол қилиниши бўйича маълумотлар таҳлил қилинади. Алтернатив энергия манбаларининг ўсиши ва уларнинг умумий энергетика балансига қўшган ҳиссаси кўриб чиқилади.

Kalit so‘zlar:

энергетика ресурслари иқтисодий ўсиш электр станциялари алтернатив энергия Ўзбекистон

Bibliografik manbalar

Пушкин В.В. (2003) Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства в предприятиях различных форм собственности и хозяйствования/ В. В. Пушкин. -М.: АгриПресс, - 223 с.

Маршалл А. (1993) Принципы экономической науки. М., Т. 3. С. 81.

Пардаев М.Қ., Абдукаримов Б.А. (2007) Корхонанинг иқтисодий салоҳияти таҳлили СамИСИ. 154 б.

Абдукаримов Б.А., Жабриев А.Н., Пардаев М.Қ.ва б. (2005) “Корхона иқтисодиёти” -Т.: “ФАН” нашриёти.

Абдураҳмонов Қ.X. (2001) “Мехнат иктисодиёти ва социология”-“Ўкитувчи” нашриёти. -78 б.

Ўлмасов А., Вахобов А. (2006) “Иқтисодиёт назарияси” –Т.:”Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси.

Ўлмасов А., Ваҳобов А. (2014) “Иқтисодиёт назарияси” Тошкент “Иқтисод-молия”, 32-бет.

Ражабов И. (2006) Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида агроресурслар бозори мувозанати ва ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги. Дис. иқтисод фанлари доктори. Т. 11 бет.

Қарор (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 02.12.2022 йилдаги ПҚ-436-сонли Қарори.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Саиткамолова, С. (2023). ЭЛЕКТР ЭГНЕРГИЯСИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ КОРХОНАЛАРНИНГ РЕСПУБЛИКА ЭНЕРГЕТИКА СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 242–248. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp242-248